Grecja: Zawodowy wojskowy Giorgos Monastiriotis, jest więźniem sumienia i powinien być oswobodzony – Amnesty International

Grecja: Zawodowy wojskowy Giorgos Monastiriotis, jest więźniem sumienia i powinien być oswobodzony

AI Index: EUR 25/011/2004 (Public)

Amnesty International uznała Giorgosa Monastiriotisa za więźnia sumienia, więzionego za to, że jest przeciwnikiem uczestnictwa w ostatniej wojnie w Iraku. Organizacja żąda jego niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia.
Giorgos Monastiriotis, słuzył w greckiej marynarce wojennej przez pięć lat, odmówił z powodów  moralnych uczęszczania do jednostki w maju 2003, kiedy fregata Navarino, na której służył, została wysłana do Zatoki Perskiej, w ramach operacji Trwająca Wolność. Z informacji, które posiada Amnesty International wynika, iż jest on pierwszym zawodowym wojskowym greckim, który odmówił uczestnictwa w ostatniej wojnie irackiej z powodów moralnych, oznajmił, że chce opuścić marynarkę właśnie z tego powodu.
W publicznej odmowie z maja 2003, Giorgos Monastiriotis oświadczył, iż jego obecność w tej misji polegałaby na zabijaniu ludności irackiej. –Odmawiam, z powodów moralnych, uczestniczenia i przyczyniania się do tego bezlitosnego unicestwiania ludności irackiej, w wojnie bez końca, skoro nawet teraz po oficjalnym zakończeniu walk ludzie, także dzieci, są nadal zabijani-  zadeklarował. –Moja odmowa to minimalny akt solidarności wobec Irakijczyków, i pokojowych odczuć ludności greckiej. –
Amnesty International za odmawiających służby wojskowej uznaje tych wszystkich, którzy, z powodów moralnych lub głębokiego przekonania odmawiają wypełnienia służby zbrojnej bądź uczestniczenia w inny sposób, pośredni lub bezpośredni  w wojnach i konfliktach zbrojnych. To może dotyczyć rekrutów, zawodowych żołnierzy, którzy rezygnują z pełnienia swoich obowiązków  po ich zaangażowaniu w służbach zbrojnych. Jeśli taka osoba jest przetrzymywana lub więziona jedynie dlatego, że sprzeciwiła się, odmówiła służby zastępczej jest uważana przez AI za więźnia sumienia, organizacja żąda jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
W Grecji, prawo do odmowy służby nie przysługuje wolontariuszom i żołnierzom zawodowym, od czasu wcielenia się do sił zbrojnych.
Siedem lat po głosowaniu dotyczącym ustawy 2510/97, która gwarantowała po raz pierwszy możliwość odbycia zastępczej służby cywilnej  i pomimo serii deklaracji władz obiecujących poprawę, Amnesty International oświadcza że ta służba w prawie jak i w praktyce jest dyskryminująca i piętnująca tych, którzy odmówili jej sprawowania. Organizacja żąda zreformowania tej służby zgodnie z normami międzynarodowymi.

Dodatkowe informacje
Zaniepokojenie Amnesty International jest wyrażone szczegółowo w raporcie zatytułowanym Grecja: Być w armii  lub nie: ciągle szykanowanie osób odmawiających służby wojskowej ze względów moralnych (index AI : EUR 25/003/2003), który jest dostępny na naszej stronie.
 Podsumowując, Amnesty International żąda od władz greckich modyfikacji ustawy 2510/97 aby:

  • zastępcza służba cywilna nie była dyskryminująca, ani surowo karana
  • służba ta zależała od władz cywilnych (jrównież rozpatrywanie próśb odmowy ze względu na sprzeciw sumienia)
  • odmawiający służby wojskowej mają mieć prawo do żądania swojego statusu, w każdym momencie, zarówno przed jak i po współpracy z siłami zbrojnymi
  • prawo do zastępczej służby cywilnej nie będzie wykroczeniem, również w czasie wojny
  • osoby odmawiające służby wojskowej, które prowadzą działalność związkową lub uczestniczą w strajku w trakcie ich służby nie są pozbawione prawa do cywilnej służby zastępczej lub wojskowej służby bez broni.

 
Rzecznik Praw Obywatelskich Grecji i Komisja grecka praw człowieka wyraziła podobne zaniepokojenie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4670