Gruzja i Rosja muszą chronić cywilów w Południowej Osetii – Amnesty International

Gruzja i Rosja muszą chronić cywilów w Południowej Osetii

W ciągu kilku ostatnich dni, w konflikcie na obszarze Południowej Osetii, odnotowano wiele ofiar śmiertelnych wśród cywilów. Pomimo, iż  dane dotyczące liczby zabitych i rannych cywilów różnią się, a okoliczności powodują, że liczby te są obecnie trudne do zweryfikowania, z raportów wynika, że obiekty cywilne ucierpiały w wyniku działań prowadzonych przez obie strony konfliktu
W Cchinwali – stolicy Południowej Osetii, wiele budynków cywilnych (wliczając w to domy mieszkalne, budynki administracyjne, sklepy, uniwersytety i szpitale) zostało zniszczonych w wyniku ataków gruzińskich sił zbrojnych. 9 sierpnia, rosyjskie bomby uderzyły w rejon mieszkalny w Gori, mieście położonym w centralnej Gruzji.
 
Amnesty International apeluję do obu stron konfliktu o powstrzymanie się od ataków na cywilów i obiekty cywilne. Organizacja wyraziła również zaniepokojone, że niektóre ataki mogą być uznane za zbrodnie wojenne.
 
Gruzja i Rosja muszą zapewniać ochronę i bezpieczeństwo osobom, zamieszkującym obszary objęte działaniami zbrojnymi oraz zapewnić im nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej.
 
Amnesty International apeluje o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności o ochronę osób cywilnych również w Wąwozie Kodori, położonym w innym spornym regionie Gruzji – Abchazji.

Ponadto, Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do wywierania nacisku na strony konfliktu, aby te przestrzegały zasad międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zagwarantowały ochronę cywilom i rozpoczęły negocjacje mające na celu zakończenie konfliktu.
Tło konfliktu
W ciągu ostatnich miesięcy napięcia polityczne w Południowej Osetii przybierały na sile i obecnie przerodziły się w najpoważniejszy, od wojny domowej z 1992 roku, konflikt zbrojny zapoczątkowany 8 sierpnia działaniami wojsk gruzińskich.
Na obszarze tym, w wyniku porozumień pokojowych zawartych w 1992 roku, działały trójstronne oddziały pokojowe, w skład których weszli przedstawiciele wojsk rosyjskich, osetyńskich oraz gruzińskich. Dla -przywrócenia porządku konstytucyjnego- wojska gruzińskie rozpoczęły 8 sierpnia działania zbrojne, zmierzające do zajęcia stolicy Południowej Osetii – Cchinwali. W odpowiedzi na atak, prezydent Federacji Rosyjskiej, wysłał do tej prowincji dodatkowe oddziały wojskowe wspierane przez batalion czołgów, co miało przywrócić status quo w regionie.

Na obrzeżach Cchinwali i w samym mieście rozgorzały walki między oddziałami rosyjskimi i gruzińskimi, co zaowocowało wycofaniem się oddziałów gruzińskich na południe. Zgodnie z doniesieniami wielu agencji, wojskom gruzińskim wydany został rozkaz wstrzymania ognia. Donoszono o wielu ofiarach wśród ludności cywilnej i naruszaniu ich dóbr, jednak w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania niezależnej weryfikacji tych informacji. Agencje donoszą również, że Rosjanie zrzucili bomby na czarnomorski port gruziński – Poti oraz na miasto Gori, leżące na południe od Osetii, w którym mieszczą się trzy gruzińskie bazy wojskowe. W trakcie obu tych ataków ucierpiała ludność cywilna.
Z ukazujących się informacji wynika, że tysiące osób opuściło już rejon walk, udając się przede wszystkim do rosyjskiej prowincji Osetii Północnej.
Obie strony konfliktu donoszą o wielu zabitych i rannych wśród swych oddziałów.
Tłumaczyli Katarzyna Hebel i Grzegorz Rychlik
Życie cywilów w Południowej Osetii i Gruzji znajduje się w niebezpieczeństwie. Napisz list do prezydenta Rosji i prezydenta Gruzji wzywający wszystkie strony konfliktu do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i do ochrony cywilów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3500