Guantanamo: Amnesty International ubolewa z powodu decyzji Sądu Apelacyjnego w sprawie Ustawy o Komisjach Wojskowych – Amnesty International

Guantanamo: Amnesty International ubolewa z powodu decyzji Sądu Apelacyjnego w sprawie Ustawy o Komisjach Wojskowych

AI Index: AMR 51/030/2007    

-Prawo wszystkich aresztowanych do poddania w wątpliwość legalności ich przetrzymywania jest jedną z podstawowych reguł prawa międzynarodowego. Fakt, iż jakakolwiek legislatura, czy sędzia na świecie aprobuje pozbawienie jednostki podstawowej ochrony przed arbitralnym przetrzymywaniem, tajemnym aresztem, torturami, czy innym niewłaściwym traktowaniem, jest szokujący i musi być zakwestionowany- – powiedział Rob Frezer, ekspert do spraw amerykańskich Amnesty International.

W Guantanamo wciąż przetrzymywanych jest niemal 400 osób, a pobyt w odosobnieniu części z nich jest już dłuższy niż pięć lat. Żaden z więźniów nie miał okazji poddać jurysdykcji sądowej kwestii legalności swego przetrzymywania. Prawa człowieka były w ich przypadku wielokrotnie łamane; większość padła ofiarą naruszeń takich jak przymusowe zniknięcia, potajemne trzymanie w areszcie, operacje przekazywania więźniów do krajów trzecich, tortury, czy też inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie.
-Trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby to rząd innego państwa aresztował obywatela Stanów Zjednoczonych, a następnie przetrzymywał go w nieskończoność w areszcie, odmawiając mu podstawowego prawa do zakwestionowania legalności tych działań. Rząd amerykański powinien wyobrazić sobie taką sytuację, a następnie przywrócić pełne poszanowanie prawa- – powiedział Rob Freer.

W zeszłym roku Rada Praw Człowieka i Komitet przeciw Torturom ONZ zakomunikowały Stanom Zjednoczonym, iż zagwarantowane międzynarodowo prawa człowieka mają zastosowanie w czasie wojny i pokoju, a obowiązki, wynikające z podpisanych przez dany kraj traktatów, dotyczących praw człowieka, mają zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jego terytorium.

Wszystkie osoby, przebywające w areszcie w Guantanamo, są tam przetrzymywane nielegalnie. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, powinny być im przedstawione zarzuty karne i wytoczony proces, bądź też powinno nastąpić ich uwolnienie, wraz z gwarancjami ochrony przed przyszłym łamaniem ich praw. Należy dążyć do tego, aby obóz przetrzymywania więźniów w Guantanamo został zamknięty.

Amnesty International będzie wciąż prowadziła działania, mające na celu uznanie nieważności Ustawy o Komisjach Wojskowych lub zastąpienie jej przez inny akt, zgodny z prawem międzynarodowym.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

3972