Gurbandurdy Durdykuliew – Amnesty International

Gurbandurdy Durdykuliew

Gurbandurdy Durdykuliew, 64-letni więzień sumienia z Turkmenistanu, został w 2004 roku bezprawnie osadzony w zakładzie psychiatrycznym, po tym, jak wystąpił do prezydenta swojego kraju o zgodę na pokojową manifestację polityczną.
             Jego przypadkiem zajęła się amerykańska sekcja Amnesty International. Działacze AIUSA z całego kraju pracowali na jego rzecz. Ponad czterysta studenckich grup AIUSA z północnowschodnich stanów -zaadoptowało- Durdykuliewa, wysyłając setki listów i petycji do władz Turkmenistanu, wzywających do niezwłocznego zwolnienia go ze szpitala.
             AIUSA pracowała także z Kongresem nad zwróceniem większej uwagi na sprawę Durdykuliewa, zarówno pisząc listy, jak i spotykając się z urzędnikami. 4 kwietnia 2006 roku, m.in. dzięki wysiłkom AIUSA, pięćdziesięciu czterech członków Kongresu wysłało list do prezydenta Turkmenistanu z żądaniem uwolnienia Durdykuliewa oraz zaprzestania zamykania dysydentów w szpitalach psychiatrycznych.
             Dzięki wysiłkom Amnesty International i wielu innych organizacji w kwietniu 2006 roku Durdykuliew odzyskał wolność.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3766