Gwatemala: Kongres musi dokonać oceny wpływu Traktatu o wolnym handlu na prawa człowieka – Amnesty International

Gwatemala: Kongres musi dokonać oceny wpływu Traktatu o wolnym handlu na prawa człowieka

AI Index: AMR 34/010/2005 (Public)

Amnesty International w liście wysłanym do Kongresu w związku z głosowaniem nad Traktatem o wolnym handlu wyraziła ponownie swoją troskę wobec ograniczeń w zakresie produkcji leków generycznych.

-Uważa się, iż za sprawą pięcioletniego zakazu użycia danych testowych niezbędnych dla zatwierdzenia nowych leków oraz przedłużenia okresu ochronnego patentu, wprowadzenie proponowanego traktatu spowoduje ograniczenia w produkcji leków generycznych- twierdzi Amnesty International.

-Gdyby Gwatemala ratyfikowała traktat, akceptując tym samym warunki restrykcyjne dla produkcji leków generycznych, co spowodowałoby ograniczenie dostępu do leków w przypadku uboższych sektorów społeczeństwa, dopuściłaby się naruszenia swoich międzynarodowych i krajowych zobowiązań-.

Rząd Gwatemali, zgodnie ze swymi międzynarodowymi zobowiązaniami, ma obowiązek respektować, chronić i stosować prawo do zdrowia. Zobowiązania te wymagają zarówno progresywnej realizacji prawa do zdrowia, jak i minimum obowiązków bezzwłocznych, włączając w to dostęp do podstawowych leków.

W swoim liście Amnesty International wezwała Kongres Gwatemali do przeprowadzenia wnikliwej oceny wpływu Traktatu o wolnym handlu na prawa człowieka, zwłaszcza na prawo do zdrowia, a także do zapewnienia, iż żaden z aspektów traktatu nie będzie sprzeczny z tymi fundamentalnymi prawami.

Informacje ogólne

W maju 2004 roku Gwatemala, podobnie jak inne państwa Ameryki Środkowej i Stany Zjednoczone, podpisała Traktat o wolnym handlu. W sierpniu 2004 roku dołączył do sygnatariuszy rząd Republiki Dominikany. Ratyfikacja traktatu z USA jest przedmiotem debaty poprzedzającej głosowanie w Kongresie Gwatemali.

Prawo do zdrowia zapisane jest w art. 93, 94 i 95 Konstytucji Gwatemali. W art. 93 uznaje się je za prawo fundamentalne, art. 94 potwierdza, iż państwo ma obowiązek chronić zdrowie wszystkich obywateli i zapewnić im opiekę socjalną, natomiast art. 95 definiuje zdrowie jako dobro publiczne, którego ochrona powinna być przedmiotem troski każdej jednostki.

Jako państwo strona Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR) oraz innych instrumentów o zasięgu międzynarodowym i regionalnym dotyczących praw człowieka, Gwatemala zobowiązała się do respektowania, ochrony i stosowania prawa do zdrowia. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko obowiązku progresywnej realizacji prawa do zdrowia, lecz również obowiązków bezzwłocznych, łącznie z minimum obowiązków zasadniczych. Komisja Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, organ, który zajmuje się monitorowaniem ICESCR, ustaliła w swoim Komentarzu ogólnym (§ 43), iż minimum obowiązków zasadniczych zawiera dostęp do podstawowych leków.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Oddaj głos na Polskę i Europę oparte na szacunku i równości!

4466