Gwatemala: Opinia Trybunału Konstytucyjnego wystawia na próbę wolę polityczną prezydenta Bergera, by położyć kres bezkarności – Amnesty International

Gwatemala: Opinia Trybunału Konstytucyjnego wystawia na próbę wolę polityczną prezydenta Bergera, by położyć kres bezkarności

AI Index: AMR 34/015/2004 (Public)
Wczoraj gwatemalski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją pewnych aspektów porozumienia podpisanego między ONZ i rządem Gwatemali odnośnie powołania CICIAS,

-Pomimo tej opinii, ofiary nadużyć i rozpowszechnionej w Gwatemali przemocy wciąż oczekują skutecznych rozwiązań, które zwalczyłyby panującą bezkarność, a ciężar zapewnienia, iż znajdą się stosowne środki polityczne i prawne, aby posunąć naprzód sprawę CICIACS, spoczywa na prezydencie-.

Proponując stworzenie CICIACS, rząd Gwatemali przyznał, że tajne grupy są poważnym problemem, którego ani wymiar sprawiedliwości, ani inne instytucje państwowe nie są w stanie rozwiązać. I taka wciąż pozostaje rzeczywistość.

Według Amnesty International, -zaangażowanie prezydenta zostało poddane próbie: jeśli rząd nie zadziała z dostateczną zręcznością i determinacją, zapewniając zadowalające postępy w działalności CICIACS, może wzbudzić podejrzenia, iż chroni interesy tajnych grup i przestępczości zorganizowanej-.

Rząd Gwatemali powinien zbadać każdą możliwość, aby zapewnić, że nie będzie się lekceważyć propozycji współpracy i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, które mogą pomóc gwatemalskiemu wymiarowi sprawiedliwości przezwyciężyć jego niedoskonałości i słabości.

Amnesty International ma również nadzieję, iż społeczność międzynarodowa podtrzyma swoje zaangażowanie we wspieranie wysiłków Gwatemali, podejmowanych w imię zlikwidowania bezkarności i braku szacunku dla praw człowieka.

-Organizacje i działacze broniący praw człowieka w Gwatemali zasługują na uznanie za ich odwagę i profesjonalizm we wspieraniu propozycji tak ważnej dla przezwyciężenia kryzysu praw człowieka i zwalczenia bezprawnej działalności tajnych grup. Rząd Gwatemali powinien przyznać doniosłość roli, jaką pełnią, zapewniając im pełne uczestnictwo w obszarach podejmowania decyzji, które powstaną w związku z realizacją przedsięwzięcia CICIACS- powiedziała AI.

Tło:

W styczniu 2003 roku gwatemalski Rzecznik Praw Człowieka zwrócił się do rządu z oficjalną propozycją powołania CICIACS. W marcu 2003 roku rząd Gwatemali przekazał oficjalny wniosek do ONZ, ubiegając się o stworzenie CICIACS. ONZ zaakceptowała propozycję i w styczniu 2004 roku rząd i ONZ podpisały porozumienie w celu utworzenia CICIACS. Sześć miesięcy po objęciu urzędu prezydenta, Oscar Berger zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności porozumienia z Konstytucją.

Termin -tajne grupy- stosowany jest w odniesieniu do siatek przestępczych, obejmujących sektor biznesowy, prywatne firmy ochroniarskie, pospolitych przestępców i członków gangów. Dochodzenia wstępne ujawniły, iż w działalność tę zamieszani są także funkcjonariusze policji i członkowie (obecni i emerytowanych) sił zbrojnych. Grupy te są ściśle powiązane z przestępczością zorganizowaną oraz z tzw. -władzami równoległymi lub ukrytymi-, czyli nieoficjalną grupą osób wpływowych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, które przeniknęły do struktur państwowych. Członkowie władzy równoległej wykorzystują swoje stanowiska i kontakty, aby kontrolować lukratywną nielegalną działalność, zapewnić sobie bezkarność ze strony organów ścigania i poprzez tajne grupy zastraszać tych, którzy zagrażają ich interesom. Uważa się, że wiele z coraz częstszych przypadków napaści na obrońców praw człowieka, które wydają się być zwykłymi przestępstwami, w rzeczywistości jest dziełem owych tajnych grup.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4722