Gwatemala: Politycznie motywowane zarzuty na drodze do sprawiedliwości dla ofiar masakr – Amnesty International

Gwatemala: Politycznie motywowane zarzuty na drodze do sprawiedliwości dla ofiar masakr

AI Index: AMR 34/005/2006 (Public)
Wśród zarzutów przedstawionych przez Narodowy Instytut Elektryczności (INDE), które pojawiły się po tym, jak we wrześniu 2004 roku przywódcy 18 gmin wzięli udział w proteście pokojowym, znajduje się -działanie na szkodę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-.

-Zarzuty przeciwko działaczom są niewspółmierne, bezpodstawne i mają ewidentną motywację polityczną. Niosą wyraźne przesłanie, że protesty przeciwko agendzie rządowej nie będą tolerowane- powiedział Sebastián Elgueta, badacz AI ds. Gwatemali.

-Jeśli aktywiści będą zatrzymywani i oskarżani, Amnesty International będzie uznawała ich za więźniów sumienia- powiedział Elgueta.

Amnesty International zaapelowała, aby wycofano zarzuty.

Przyczyną protestów był fakt, iż wiele osób poniosło śmierć lub zostało pozbawionych dachu nad głową i ziemi w trakcie budowy zapory Chixoy w latach 80., jak również brak – mimo wcześniejszych obietnic – darmowej wody pitnej i elektryczności w wielu gminach. Manifestanci protestowali także przeciwko bezkarności, która otacza serię masakr, jakie miały miejsce na tym terenie w latach 1980 – 1982, kiedy zamordowano tysiące osób.

Pokojowy charakter protestu potwierdził raport policyjny.

Gminy postanowiły wycofać się z manifestacji po tym, jak doszły z INDE do porozumienia w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego. Kilka dni później INDE przedstawił zarzuty kryminalne przeciwko przywódcom gmin.

Informacje ogólne

Wśród dziewięciu działaczy i przywódców gminnych, na których ciąży szereg zarzutów, znajduje się Carlos Chen Osorio, ofiara i kluczowy świadek masakry w Río Negro z 1982 roku, Juan de Dios García, dyrektor Stowarzyszenia Ofiar z Rabinal (Asociación de Víctimas de Rabinal, ADIVIMA) oraz przywódcy innych gmin poszkodowanych wskutek budowy zapory Chixoy.

Z licznych badań wynika, że obszar ten stał się specjalnym celem wojska gwatemalskiego w jego kampanii zmierzającej do zlikwidowania grup zbrojnych z powodu ich strategicznego znaczenia ekonomicznego.

Według obrońców praw człowieka w latach 1980 – 1982 w ramach operacji wojskowych na terenie Rabinal zabito ponad 4000 osób. Zginęło około 444 z 791 mieszkańców Río Negro.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4165