Gwinea Równikowa: Nieuczciwy proces rzekomych “najemników przygotowujących zamach stanu” – Amnesty International

Gwinea Równikowa: Nieuczciwy proces rzekomych “najemników przygotowujących zamach stanu”

AI Index: AFR 24/010/2005

AI Index: AFR 24/005/2005

     Raport szczegółowo ujawnia zasięg pogwałceń praw człowieka w oparciu o ujawnienie i oskarżenie rzekomych spiskowców przygotowujących zamach stanu przeciwko prezydentowi Gwinei Równikowej, Obiang’owi Nguema. Zamach ten miało finansować kilku biznesmenów z Wielkiej Brytanii, w tym Mark Thatcher.
 
            "Każdy – nawet oskarżony o "najemnictwo" – ma prawo do sprawiedliwego procesu i ochrony swoich praw – w tym domniemania niewinności przed udowodnieniem winy oraz prawa zakazującego tortur i nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawa te ewidentnie pogwałcono w tej sprawie" powiedział Kolawole Olaniyan, Dyrektor Programu Afryki Amnesty International.
 
            Raport powstał w oparciu o ustalenia przedstawicieli AI monitorujących przebieg procesu przez trzy miesiące.
 
            "Zarzutów przeciwko oskarżonym nie poparto żadnymi dowodami, sąd wielokrotnie ignorował zarzuty, że oskarżeni byli torturowani w trakcie przesłuchania, by wymusić na nich przyznanie się do winy" powiedział Kolawole Olaniyan.
 
            "Sąd wydawał się być bardziej zainteresowany w gromadzeniu danych, mających ułatwić odrębne postępowanie cywilne wniesione przez rząd Gwinei Równikowej przeciwko kilku brytyjskim biznesmenom oskarżanym o finansowanie rzekomego zamachu stanu, niż w zapewnieniu sprawiedliwości".
 
            Wśród wielu rekomendacji, Amnesty International wezwała rząd do zapewnienia natychmiastowego i sprawiedliwego rozpatrzenia apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonych oraz do zapewnienia, że zweryfikowane zostaną zarzuty tortur i innych pogwałceń praw człowieka a ich sprawcy staną przed wymiarem sprawiedliwości.
 
            Zarzuty tortur dotyczą sprawy Gerharda Eugena Merza, obywatela Niemiec, aresztowanego 8 marca 2004 roku. Około 10 dni po aresztowaniu Gerhard Eugen Merz zmarł. Kilku oskarżonych z Afryki Południowej zeznało w sądzie, że zmarł on na ich oczach, po tym jak został poddany torturom – między innymi przypalaniu zapalniczką na plecach i stopach.
 
Tło wydarzeń
 
            Amnesty International odnotowała ponad 12 zarzutów o próby zamachu stanu odkąd prezydent Obiang Nguema doszedł do władzy, w 1979 roku. Po informacjach o udaremnionej próbie zamachu stanu następuje zwykle fala aresztowań, którym towarzyszą tortury i niesprawiedliwe procesy.  Władze rzadko przedstawiają dowody uzasadniające zarzuty – zwykle opierają się na wymuszonym przez tortury przyznaniu się do winy. Sprawy takie pozostawały ostatnio niezauważone przez społeczność międzynarodową.
 
            W roku 2004 pojawiły się co najmniej trzy rzekome próby zamachu stanu, które pociągnęły za sobą aresztowania około 200 osób. Większość z nich jest nadal zatrzymanych bez przedstawionych zarzutów i procesu – wielu z nich uznawanych jest za walczących z władzą, a zatem jako zagrożenie dla rządów prezydenta Obianga Nguema.
 
            W pierwszym tygodniu grudnia 2004 sąd wojskowy uznał czterech mężczyzn i jedną kobietę winnymi zdrady ojczyzny, "terroryzmu" i szpiegostwa. Skazano ich na wyroki od 22 do 26 lat więzienia. Według raportów wszyscy byli torturowani, a kilku członków sił bezpieczeństwa gwałciło skazaną kobietę.
 
Więcej informacji: A trial with too many flaws, http://web.amnesty.org/library/index/engafr240052005
 
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

4372