Hamdan skazany przez komisję wojskową – Amnesty International

Hamdan skazany przez komisję wojskową

Poprzedniego dnia, zespół sześciu oficerów wojska amerykańskiego oskarżył Hamdana o -dostarczanie materiałów terrorystom-. Oczyszczono go natomiast z zarzutu -konspiracji-.
61 miesięcy i osiem dni, które Hamdan spędził w areszcie w Guantánamo od kiedy po raz pierwszy został postawiony przed sądem w 2003 roku, zostało zaliczone na poczet przyszłej kary. Tak postanowiła poprzednia komisja wojskowa autoryzowana prezydenckim poleceniem, ale później zostało to uznane za niezgodne z prawem przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 2006 roku.
W normalnym systemie sądowniczym oznaczałoby to, że zostałby uwolniony w mniej niż pięć miesięcy. Jednakowoż 5 sierpnia Pentagon zasugerował, że Salim Hamdan powinien bez względu na orzeczony wyrok pozostać w areszcie na czas nieokreślony jako -wrogi bojownik-.
Matt Pollard, radca prawny Amnesty Interantional twierdzi, że wyrok wydany na Hamdana zapadł w postępowaniu, które -gruntownie zawiodło międzynarodowe standardy sądownicze-.
Prawa i zasady, którymi kieruje się komisja wojskowa pozostają w sprzeczności z prawami międzynarodowymi i były ostro krytykowane na całym świecie. Pomimo tego wygląda na to, że władze amerykańskie planują kontynuować swoją politykę bezprawnych procedur względem wielu kolejnych aresztantów z Guantánamo.
Amnesty International uważa, że działania tej komisji wojskowej są wadliwie i powinna ona zostać zlikwidowana. Organizacja kontynuuje kampanię mającą na celu przeprowadzanie wszystkich spraw aresztantów z Guantánamo w zwykłych sądach cywilnych w USA, bez możliwości orzekania kary śmierci.
Tłumaczył Mateusz Kochaniewicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3492