Happening przeciwko karze śmierci – Amnesty International

Happening przeciwko karze śmierci

Podczas akcji w Warszawie przedstawiliśmy egzekucję na krześle elektrycznym jako przykład sposobu wykonywania kary śmierci. W celu stworzenia możliwie najbardziej realistycznego przekazu, czworo aktorów wcieliło się w role katów i ofiary. Jeden z katów przeprowadził skazaną przez jej ostatnią drogę. Posadziwszy ofiarę na krześle elektrycznym, przywiązał jej ręce i nogi, po czym przeczytał wyrok i opisując sposób, w jaki przeprowadzona będzie egzekucja, na głowę ofiary założył szczelny kaptur, zakrywający jej twarz. Egzekucja została wykonana – uśmiercony skazaniec został zabrany z oczu widowni.
Istotnym elementem potęgującym nastrój całego wydarzenia był podkład dźwiękowy przygotowany i wykonany dla nas przez projekt muzyczny Skurcz.
W trakcie akcji zbieraliśmy również podpisy pod trzema petycjami: do ambasad Iranu i Japonii odnośnie odstąpienia od wykonania wyroków śmierci na Delarze Darabi i Okunishi Masaru. Darabi w chwili popełnienia przestępstwa była niepełnoletnia, Masaru na wykonanie kary śmierci czeka od 1972 roku. Ostatnia z petycji skierowana była do premiera polskiego rządu Donalda Tuska i dotyczyła wsparcia przez nasze władze przedłużenia o kolejny rok rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci na świecie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej akcji.
***********************************************************************
Z każdym rokiem systematycznie wzrasta liczba krajów, które wykreślają karę śmierci z rejestrów obowiązujących kar. W roku 1849 był tylko jeden taki kraj, w roku 1977 – 16, w 2002 – już 109, a obecnie jest to 137 państw.
Z raportu Amnesty International wynika, że w 2007 roku, na co najmniej 1200 osobach wykonano wyroki śmierci. Jednak zabitych zostało znacznie więcej. W krajach takich jak Chiny, Mongolia i Wietnam liczba egzekucji objęta jest tajemnicą państwową. Według raportu -Wyroki śmierci i egzekucje w 2007 roku- w 24 krajach dokonano egzekucji na co najmniej 1252 osobach, a w 51 państwach zapadło 3347 wyroków śmierci. Według szacunków nawet 27500 osób przebywa obecnie w celach śmierci.
88% wszystkich jawnych egzekucji wykonano w 5 państwach: Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Stanach Zjednoczonych. Najwyższy odsetek egzekucji w porównaniu do liczby mieszkańców jest w Arabii Saudyjskiej, a następnie w Iranie i Libii. Amnesty może potwierdzić 470 egzekucji wykonanych w Chinach – najwięcej w świecie – choć niewątpliwie było ich znacznie więcej.
W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało przyjęcie rezolucji w sprawie zaprzestania wykonywania kary śmierci. Według Amnesty International -Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło historyczną decyzję wzywając wszystkie państwa na świecie do zaprzestania wykonywania kary śmierci. To, że rezolucja przyjęta w grudniu zyskała poparcie przytłaczającej większości państw stanowi dowód na to, że globalne moratorium na wykonywanie egzekucji jest możliwe.-
-Odbieranie życia jest najbardziej drastycznym działaniem, jakie może podjąć władza państwowa. Wzywamy wszystkie państwa do postępowania zgodnego z zobowiązaniami podjętymi przez Narody Zjednoczone, do wprowadzenia abolicji na wykonywanie kary śmierci raz na zawsze i w stosunku do wszystkich.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3496