Hiszpania musi zaprzestać przetrzymywania osób bez kontaktu ze światem zewnętrznym – Amnesty International

Hiszpania musi zaprzestać przetrzymywania osób bez kontaktu ze światem zewnętrznym

-Jest niedopuszczalne, aby w dzisiejszej Hiszpanii ktokolwiek, kto jest z jakiegokolwiek powodu aresztowany, znikał na wiele dni niczym w czarnej dziurze. Taki brak przejrzystości może być stosowany jako przykrywka dla naruszeń praw człowieka-, powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.
W swoim raporcie zatytułowanym Wyjście z cienia: Zakończyć przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym (Out of the shadows: End incommunicado detention in Spain) Amnesty International ukazuje hiszpański model więziennictwa, jeden z najostrzejszych w Europie, którego reguły naruszają zobowiązania tego kraju wynikające z międzynarodowych praw człowieka.
Kodeks postępowania karnego w Hiszpanii zezwala na przetrzymywania więźnia bez kontaktu ze światem zewnętrznym do pięciu dni we wszystkich przypadkach, a do 13 dni, jeśli jest on podejrzewany o przestępstwa związane z terroryzmem. Okres 13 dni obejmuje do pięciu dni bez kontaktu ze światem zewnętrznym w policyjnym areszcie, który może zostać przedłużony o kolejne 5 dni w takich samych warunkach w areszcie tymczasowym. Następne trzy dni może dodać sędzia w dowolnym momencie prowadzonego śledztwa.

-Podczas przebywania bez kontaktu ze światem zewnętrznym, więźniowie nie mogą rozmawiać z wybranym przez siebie prawnikiem ani lekarzem. Ich rodziny żyją w stresie, ponieważ nie wiedzą, co stało się z ich najbliższymi. Wielu więźniów, którzy byli przetrzymywani w takich warunkach, twierdzi, że byli poddawani torturom i złemu traktowaniu, ale takie zarzuty rzadko stają się przedmiotem śledztwa-, stwierdziła Nicola Duckworth.
-Przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym odbiera więźniom prawo do rzetelnego procesu. Takie traktowanie może samo w sobie stanowić okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie. Nie jest ono zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka.-
Organizacje międzynarodowe często wyrażały obawy związane z ryzykiem stosowania tortur i innych metod znęcania się nad więźniami przetrzymywanymi w podobnych warunkach. Podobnie jest w przypadku Mohameda Mrabeta Fahsi-ego, który został aresztowany pod zarzutem podejrzenia o terroryzmem w dniu 10 stycznia 2006 w swoim domu niedaleko Barcelony. Podczas gdy był przetrzymywany bez kontaktu ze światem zewnętrznym, nie miał nawet możliwości zadzwonienia do własnego prawnika. Mohamed Fahsi powiedział Amnesty International, że był torturowany i maltretowany, ale jego skargi zignorowali zarówno badający go lekarz, jak i sędzia śledczy.
Hiszpański rząd usprawiedliwiał stosowanie przetrzymywania bez kontaktu ze światem zewnętrznym powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego i publicznego.
-Przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym musi stać się przeszłością. Żaden inny kraj należący do Unii Europejskiej nie posiada systemu więziennictwa o tak surowych ograniczeniach praw więźniów-, stwierdziła Nicola Duckworth.
Amnesty International wzywa władze Hiszpanii do:

  • Wycofania ustawy zezwalającej na przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym;
  • Pozwolenia wszystkim więźniom na poufne rozmowy z prawnikiem bez obecności funkcjonariuszy;
  • Zezwolenia na obecność wybranego przez więźniów prawnika podczas przesłuchań;
  • Zezwolenia wszystkim więźniom na badania lekarskie przeprowadzane przez wybranego przez nich lekarza;
  • Umożliwienia wszystkim więźniom powiadamiania swoich rodzin o uwięzieniu i miejscu pobytu;
  • Wprowadzenia obowiązkowego monitoringu audio i video w miejscach, gdzie przebywają więźniowie, za wyjątkiem przypadków, kiedy mogłoby to naruszyć ich prawo do poufnych konsultacji z prawnikiem lub lekarzem;
  • Natychmiastowego, gruntownego i bezstronnego zbadania wszystkich zarzutów wysuwanych przez więźniów związanych z torturami i innymi metodami znęcania się nad nimi.

Tłumaczenie: Bartosz Kumanek
Ściągnij pełen raport jako plik PDF:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2976