Hiszpania stanie się dziesiątym krajem w Europie definiującym gwałt jako seks bez zgody – Amnesty International

Hiszpania stanie się dziesiątym krajem w Europie definiującym gwałt jako seks bez zgody

Po ogłoszeniu przez rząd hiszpański nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej, zmieniającej również formalną definicję gwałtu, Starsza Kampanierka ds. płci w Amnesty International, Monica Costa Riba powiedziała:

“Z radością przyjęliśmy wiadomość o krokach podjętych przez rząd, mających na celu poprawę reakcji państwa na przemoc seksualną w Hiszpanii. Jest to zwycięstwo osób, które doświadczyły gwałtu oraz niezliczonych rzesz kobiet, organizatorek kampanii i aktywistek, które działały protestując i organizując akcje uliczne na rzecz budowania świadomości społecznej co do konieczności zreformowania prawa i polityki państwa”.

“Zaproponowana zmiana definicji gwałtu uczyni z Hiszpanii dziesiąte państwo (spośród 31 analizowanych przez Amnesty w Europie) rozumiejące gwałt jako seks bez zgody, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Najwyższy czas, aby inne kraje Europy podążyły za tym przykładem i poprzez zmianę swojego prawa i polityki poszły do przodu w społecznym rozumieniu gwałtu, zgody oraz autonomii seksualnej” – dodała Monica Costa Riba.

Zapowiedzianą ustawę poprzedza seria szeroko komentowanych spraw do tyczących gwałtów zbiorowych, w których wymiar sprawiedliwości zawiódł ofiary. Jedną z grup była tzw. „La Manada” („Wataha”), której pięciu członków zostało uznanych przez sąd niższej instancji za winnych nie gwałtu, a jedynie łagodniej karanego wykorzystania seksualnego. Wyrok, wydany w 2018 roku, wywołał falę ogólnokrajowych protestów i zmobilizował rząd do przygotowania projektu zmian w zakresie definicji gwałtu oraz innych przestępstw seksualnych.

Amnesty International przeanalizuje zapowiadaną ustawę pod kątem jej zgodności ze światowymi standardami praw człowieka, gdy zostanie upubliczniony jej pełny tekst.


Zdjęcie w nagłówku: demonstracja Amnesty International Denmark za zmianą prawa w Dani. 6 marca 2019.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

61951