Homofobiczna ustawa wchodzi w życie na Litwie. – Amnesty International

Homofobiczna ustawa wchodzi w życie na Litwie.

-Ta ustawa narusza prawo do wolności słowa i bezpośrednio dyskryminuje osoby ze względu na ich orientację seksualną czy tożsamość płciową-, powiedział John Dalhuisen ekspert Amnesty International do spraw dyskryminacji. -Piętnuje ona gejów i lesbijki, a także naraża zwolenników ich praw na cenzurę i kary finansowe. Taka ustawa w dobie Unii Europejskiej to przeżytek.-
Ustawa, początkowo przyjęta 14 lipca 2009 r., była krytykowana przez Amnesty International i inne organizacje międzynarodowe, łącznie z Parlamentem Europejskim, za jej homofoniczne i dyskryminujące ustanowienia. Oryginalna wersja ustawy zakazywała rozpowszechniania materiałów, które ,,agitują na rzecz homoseksualizmu, biseksualizmu i związków poligamicznych- w szkołach i miejscach publicznych oraz w mediach, gdzie mogłyby one być obejrzane przez dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Ze względu na międzynarodowy krytycyzm oraz obawy prezydenta Litwy, 28 grudnia 2010 r., do ustawy wniesiono poprawki: usunięto wszelkie bezpośrdnie odniesienia do promocji homoseksualizmu. Mimo to, poprawiona ustawa klasyfikuje wszelkie informacje, które -zagrażają wartościom rodzinnym- lub -promują odmienną formę małżeństwa i rodziny od tej określonej przez Konstytucję (-) i Kodeks Postępowania Cywilnego Republiki Litewskiej-, jako szkodliwe dla dzieci. W rezultacie wszelkie informacje tego typu są zakazane w miejscach, gdzie dzieci mogłyby mieć do nich dostęp. Ze względu na to, że prawo Litewskie określa małżeństwo, jako związek między kobietą i mężczyzną, jakakolwiek publiczna promocja partnerstwa między osobami tej samej płci, czy popieranie równości małżeńskiej, byłoby zgodnie z nową ustawą zakazane.
-Władze litewskie nie powinny uchwalać ustawy, która dyskryminuje gejów i lesbijki i ogranicza ich prawo do wolności słowa-, powiedział John Dalhuisen.
/Koniec
Tłumaczyła Karolina Okulska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

2795