Honduras: Dość pustych obietnic- tylko działania pomogą w wyjaśnieniu zabójstw dzieci i młodzieży. – Amnesty International

Honduras: Dość pustych obietnic- tylko działania pomogą w wyjaśnieniu zabójstw dzieci i młodzieży.

AI Index: AMR 37/004/2003 (Public)
-Rządowe inicjatywy, takie jak utworzenie wewnętrznej komisji i Specjalnej Wewnętrznej Jednostki Śledczej w policji, miały być pomocne w rozwiązaniu tej sprawy, ale niestety nie zdołały wyjaśnić nawet minimalnej ilości przypadków tego typu morderstw w kraju-, dodała organizacja.

Amnesty International donosiła przez wiele lat o przypadkach zabijania dzieci i młodzieży przez agentów rządowych bądź inne niezidentyfikowane osoby. Odbywało się to w okolicznościach, które nasuwają skojarzenia możliwych -czystek społecznych-. Morderstwa te w dalszym ciągu mają miejsce i są źródłem zaniepokojenia opinii publicznej.

Większość z ofiar pochodzi z sektorów największego marginesu społecznego. Dotyczy to między innymi tak zwanych -dzieci ulicy- oraz członków gangów.

Odpowiedzialni za te czyny są w większości osobnikami nieznanymi, chociaż zeznania osób, które zdołały przeżyć oraz świadków egzekucji pokazują, że mogli to być agenci policji, lub cywile występujący za przyzwoleniem rządu.

-W konkretnych przypadkach, gdzie doniesiono o udziale sił porządkowych, rząd nie podjął żadnych kroków w celu wyjaśnienia uczestnictwa policji i wojska w tych zabójstwach-, podkreśliła organizacja. -Nawet, gdy autor zbrodni nie zostanie zidentyfikowany, rząd ma obowiązek przeprowadzić śledztwo w tej sprawie, a osoby odpowiedzialne postawić przed sąd.

Oprócz tego, organizacja jest bardzo zaniepokojona faktem, że za morderstwami mogą stać motywy socjalne lub ekonomiczne i że przypadki te mogą być postrzegane przez niektóre sektory społeczeństwa jako rozwiązanie problemu bezpieczeństwa publicznego.

W tym zrozumieniu, Amnesty International uważa, że w podjętych przez Prezydenta Ricardo Maduro krokach- zero tolerancji, oraz wykorzystaniu sił zbrojnych, służących pilnowaniu przestrzegania prawa- występuje ryzyko łamania praw i wolności obywatelskich, określonych przez prawo honduraskie oraz w międzynarodowych zobowiązaniach podpisanych przez rząd Hondurasu.

Amnesty International przygotowała w swym raporcie szereg konkretnych zaleceń dla rządu honduraskiego, odnoszących się do ochrony dzieci i młodzieży z sektora zagrożonego łamaniem praw człowieka. Wśród nich uwzględniono przeprowadzenie śledztwa i ukaranie winnych za pozaprawne egzekucje i zabójstwa, które miały miejsce w przeszłości i akcje mające na celu zapobieganiu takim zdarzeniom w przyszłości; zastosowanie takich środków, które zagwarantują profesjonalizm instytucji, jaką jest policja, zdyscyplinowana i szanująca swoją misję, organ stojący na straży porządku publicznego, prewencji, kontroli i walki z przestępczością.

Organizacja prosi rząd również o utworzenie stałego i skutecznego systemu ochrony świadków, realizację planu i kalendarza zadań, ich weryfikację oraz określenie konkretnych terminów kończących różne etapy zadaniowe.

-Rząd powinien również rozwinąć politykę do spraw ratowania osób nieletnich, która ułatwiłaby ich reintegrację w społeczeństwie, unowocześniając i umacniając instytucje, które zajmują się ochroną dzieci-, dodaje organizacja.

-Dopóki rząd będzie w dalszym ciągu systematycznie zaniedbywał swoje obowiązki w kwestii dochodzenia i sądzenia zbrodni, oraz ochrony praw dzieci i młodzieży, dopóty na rządzie honduraskim będą ciążyły oskarżenia opinii międzynarodowej-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

5077