Honduras: Niespłacony dług wobec dzieci. – Amnesty International

Honduras: Niespłacony dług wobec dzieci.

AI Index: AMR 37/020/2003 (Public)
Od momentu ukazania się w lutym tego roku jej raportu „Zero tolerancji dla bezkarności. Pozaprawne egzekucje dzieci i młodzieży od 1998 roku”, Amnesty International otrzymała nowe doniesienia o pogwałceniu praw człowieka wobec dzieci w Hondurasie.

Według raportów lokalnych organizacji broniących praw człowieka, od stycznia do października bieżącego roku zostało zamordowanych około 500 nieletnich.

„Chociaż rząd Hondurasu przyznał publicznie, że sytuacja jest poważna i wspomógł różne inicjatywy zmierzające do zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za te zbrodnie, duża większość przypadków została przeoczona, ponieważ projekty nie zostały właściwie zrealizowane” – według Amnesty International.

Specjalna jednostka śledcza, która bada sprawę śmierci nieletnich, osiągnęła ostatnio pewne postępy w procesie dochodzeniowym w sprawie zredukowanej liczby przypadków, kilku z tych, które zawiera raport sporządzony przez Amnesty International.

„Uważamy to za mały postęp we właściwym kierunku. Najważniejsze jest to, że z determinacją idzie się wciąż naprzód i zapewnia się jednostce środki potrzebne do osiągnięcia celu, którym jest ostateczne ukaranie osób odpowiedzialnych za te przestępstwa” – podkreśliła Amnesty International.

Ostatnio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości ogłosiło ustanowienie Narodowego Planu Ochrony Świadków w procesach sądowych. Amnesty International uważa, że inicjatywa jest pozytywnym krokiem i ma nadzieję poznać zasięg i efektywność tej deklaracji.

Tysiące członków organizacji na całym świecie wysłało wielokrotnie petycje i zgromadziło tysiące podpisów, prosząc władze honduraskie, aby spełniły swój obowiązek zapobiegania gwałceniu praw człowieka i chronienia ofiar.

„Rząd nie może zwlekać ani o jeden dzień dłużej z wprowadzeniem mechanizmów służących ochronie praw chłopców i dziewczynek honduraskich. Trzeba położyć kres przepaści między słowami a czynami” – stwierdziła Amnesty International.
Więcej informacji:
» Raport „Zero tolerancji dla bezkarności. Pozaprawne egzekucje dzieci i młodzieży od 1998 roku”

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4960