Honduras – Obawa o bezpieczeństwo / zagrożenie życia – Amnesty International

Honduras – Obawa o bezpieczeństwo / zagrożenie życia

PUBLIC AI Index: AMR 37/013/2003
Ericka (prawdziwe nazwisko: Erick David Yánez), osoba transpłciowa, członkini Comunidad Gay Sampedrana, została napadnięta przez dwóch policjantów; policjanci jechali służbowym samochodem najprawdopodobniej jednak -zamierzali skorzystać z usług prostytutek- (jak napisała gazeta Tiempo). Policjanci zorientowali się, że Erick (znany też jako Erica), jest osobą transpłciową; wybuchła ostra kłótnia, podczas której jeden z policjantów zastrzelił Erica ze służbowej broni.

Kilka dni później, w wyniku śledztwa prowadzonego przez Biuro Prokuratora Generalnego, obydwaj policjanci zostali aresztowani i oskarżeni, odpowiednio o zabójstwo i o współudział. Biuro Prokuratora Generalnego przyznało Elkynowi Suárez dwudziestoczterogodzinną ochronę policyjną. Tymczasem w połowie sierpnia Carlos Iván Contreras, oskarżony o zabójstwo, zbiegł z aresztu, w związku z czym bezpieczeństwo Elkyna Suárez jest zagrożone.

Według informacji posiadanych przez Amnesty International 28 sierpnia China została poinformowana przez sąd w San Pedro Sula o odebraniu jej ochrony policyjnej, prawdopodobnie na życzenie miejscowej policji. Odebranie ochrony naraża ją na poważne zagrożenie i może utrudnić pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy są winni śmierci Ericka Davida Yánez.

Tło sprawy
Według danych organizacji pozarządowych, między rokiem 1991 a 2003 zamordowanych zostało około dwustu homoseksualnych i transseksualnych osób pracujących w seks-biznesie. Oficjalnie zgłoszono tylko kilka takich spraw, w części z nich wciąż trwa dochodzenie.

Artykuł 60 Konstytucji Hondurasu stwierdza, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i że dyskryminacja z powodu płci, rasy, pochodzenia społecznego oraz jakakolwiek dyskryminacja naruszająca ludzką godność jest karana przez prawo.

Władze odmawiają zalegalizowania organizacji zakładanych przez i dla lesbijek, osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych. Wpływa to negatywnie na działania, podejmowane przez te organizacje, stanowi pogwałcenie praw człowieka tych osób, w tym prawa do prywatności, prawa do niepodlegania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz swobody zrzeszania się i zgromadzeń. Ponadto osoby zagrożone nie mają oparcia w organizacjach, przez co są bardziej narażone na niebezpieczeństwo.

Jak najszybciej wyślij apel w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

  • wzywając władze do podjęcia w trybie natychmiastowym należytych działań w celu zapewnienia ochrony Elkynowi Suárez Mejía, w sposób zgodny z jej oczekiwaniami i potrzebami;
  • podkreślając, że ochrona winna być zapewniona tak długo, jak długo będzie to potrzebne, nawet po zakończeniu śledztwa i procesu w sprawie zamordowania Ericka Davida Yánez;
  • wyrażając obawę o bezpieczeństwo innych członków Comunidad Gay Sampedrana i wzywając władze do podjęcia należytych kroków w celu zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa;
  • wzywając władze do zapewnienia, że winni śmierci Ericka Davida Yánez zostaną pociągnięci do odpowiedzialności;
  • wzywając władze do zapewnienia, że prawa osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych będą chronione i że osoby te nie będą obiektem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Listy prosimy wysyłać do:
Minister ds. Bezpieczeństwa
Dr. Oscar Alvarez, Ministro de Seguridad Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Telegram: Ministro de Seguridad, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 220 4352
Zwrot grzecznościowy: Dear Minister/Senor Ministro/Szanowny Panie Ministrze

Prokurator Generalny
Dr. Roy Edmundo Medina, Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República, Colonia Loma del Guijaro
Tegucigalpa, Honduras
Telegram: Fiscal General de la República, Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5666
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General/ Senor Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze

Kopie listów prosimy wysyłać do:
National Commissioner for the Protection of Human Rights
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos,
Ramón Custodio López,
Avda. La Paz No. 2444,
Contiguo a Galerías La Paz,
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 232 6894

Comunidad Gay Sampedrana
Fax: + 504 553 4362
E-mail: comunidadgay@123.hn

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
W razie wysyłania apeli po 10 października 2003 roku prosimy skontaktować się najpierw z Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

4985