Human Rights in Slides – Amnesty International

Human Rights in Slides

60 years ago, countries worldwide signed the Universal Declaration of Human Rights, pledging to respect basic rights and freedoms. 60 years on, it’s clear that there is still a lot of work left to do.
 
Using a series of striking images from around the world, the slideshow challenges stereotypes and poses important questions for today. Who is an immigrant- What is discrimination- Who represents us- This dynamic show has been put together by Amnesty’s English-speaking volunteer group, whose members hail from Germany, Italy, Nigeria, Great Britain, Russia, Poland, Nepal and Canada.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3283