II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach realizuje program “Human Rights Friendly Schools” – Amnesty International

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach realizuje program “Human Rights Friendly Schools”

Z radością informujemy, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w
Tychach, w którym działa Szkolna Grupa Amnesty International nr 16, jest jedną z 13 szkół na świecie (reprezentujących wszystkie
kontynenty), która bierze udział w pilotażowym projekcie Amnesty
International -Human Rights Friendly Schools- i przez okres jednego roku we
współpracy z polską sekcją AI i Międzynarodowym Sekretariatem w szerokim
zakresie włączy prawa człowieka w życie szkoły, głównie w czterech
obszarach : samorządność szkolna, relacje między uczniami, uczniami i
nauczycielami, program nauczania i pozalekcyjna działalność szkoły.
Prawa człowieka staną się integralną częścią funkcjonowania szkoły, a
rodzice, nauczyciele i uczniowie będą pracować wspólnie na rzecz zmian.
Projekt zakłada, że każda z 13 szkół, stając się -szkołą przyjazną prawom
człowieka- będzie stanowiła modelowe rozwiązania w zakresie integracji praw
człowieka do życia szkoły i wzory implementacji programu w szkołach na
całym świecie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3188