III Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Szkolnych Grup Amnesty International – Amnesty International

III Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Szkolnych Grup Amnesty International

Przedstawiciele 15 grup spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr. Januszem Kochanowskim, podczas którego mogli opowiedzieć o swojej pracy na rzecz praw człowieka i porozmawiać o możliwościach współpracy z RPO na tym polu.
Szkolne Grupy miały okazję do tradycyjnej już wymiany doświadczeń i pomysłów na działalność na rzecz praw człowieka w swoim środowisku szkolnym i lokalnym. Anna Dzierzgowska przeprowadziła warsztat z tematyki praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych będący wprowadzeniem w Kampanię Human Dignity 2008, koordynator Kampanii, Jacek Białas przedstawił kampanie realizowane obecnie przez AI, a rzeczniczka prasowa AI, Kaja Kulesza opowiedziała o tym jak powinna wyglądać współpraca szkolnych grup z lokalnymi mediami, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Maratonu Pisania Listów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3730