Imran Ezhiev – Amnesty International

Imran Ezhiev

Imran Ezhiev, Dyrektor Centrum Informacyjnego Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej w Północnym Kaukazie i koordynator moskiewskiej grupy Fundacji Helsińskiej, był więziony ponad tuzin razy w ciągu ostatnich pięciu lat, m. in. we wrześniu 2000 roku, gdy przez tydzień trzymano go w więzieniu, torturowano i grożono -zaginięciem-. Za każdym razem udawało się go jednak uwolnić, także dzięki apelom Amnesty International. Wciąż kontynuuje swoją pracę na rzecz praw człowieka.
            -Torturowali mnie wstrząsami elektrycznymi, wybijali zęby i wyrywali paznokcie, ale nie ośmielili się mnie zabić. Gdyby nie listy wysyłane w odpowiedzi na Pilne Akcje Amnesty International, nie byłbym dziś żywy-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3767