Indie: Bhopal – toksyczny atak na prawa człowieka – Amnesty International

Indie: Bhopal – toksyczny atak na prawa człowieka

-Całe pokolenie po wycieku gazu, osoby które go przeżyły wciąż czekają na sprawiedliwe odszkodowanie i odpowiednią opiekę medyczną,- powiedział Benedict Southworth, Dyrektor ds. Kampanii w Amnesty International. -Firma UCC (i Dow która połączyła się z UCC w 2001 r.) nadal nie uprzątnęła okolicy fabryki ani nie zatrzymała zanieczyszczania środowiska, które zaczęło się z otwarciem fabryki w latach siedemdziesiątych. Oznacza to, iż okoliczni mieszkańcy wciąż chorują wskutek picia zanieczyszczonej wody.-


 


Efekty trwającego zanieczyszczania okolicy są widoczne wśród osób przybyłych do Bhopal po pierwotnym wycieku gazu. Shehesta Kureishi (35 l.), zamieszkała tu po swym ślubie 12 lat temu. Powiedziała ona AI: -Dwa i pół roku temu całkowicie przestałam miesiączkować.- Pani Kureishi odczuwa także ból w dolnej części pleców. Poza tym, również jej siedmioletni syn Ateeb narzeka na ból w stawach. Oboje pili regularnie zanieczyszczoną wodę.


 


Do dzisiejszego dnia nie zostały przeprowadzone żadne istotne badania nad skutkami wycieku gazu i późniejszych zanieczyszczeń, co oznacza, iż ich pełne konsekwencje pozostają nieznane. Władze Indii muszą zapobiec kolejnym szkodom na zdrowiu mieszkańców, zapewniając że Dow odkazi okolice, wypłaci pełne rekompensaty ofiarom, a także zbada skutki zanieczyszczeń dla ludności i środowiska naturalnego.


 


Co jest zdumiewające, aż do dzisiaj nikt nie poniósł odpowiedzialności za wyciek toksycznego gazu i jego tragiczne konsekwencje – ponad 20 000 ofiar śmiertelnych i 100 000 żyjących z chronicznymi chorobami. Zarówno Dow jak i UCC wypierają się odpowiedzialności prawnej; UCC odmawia stawienia się przed indyjskim sądem.


 


UCC próbowało przenieść odpowiedzialność na Union Carbide India Ltd (UCIL), twierdząc, że nie ma ono (UCC) kontroli nad tą swoją firmą-córką. W rzeczywistości, UCC posiadało 50,9% akcji UCIL, utrzymało wysoki stopień kontroli nad nią, i było w stanie zapobiec tragedii.


 


-UCC jest winne wielu zaniedbań w okresie poprzedzającym wyciek gazu. Cała sytuacja w Bhopalu pokazuje jak łatwo niektóre firmy unikają odpowiedzialności za nieprzestrzeganie praw człowieka,- powiedział Southworth. -Potrzebujemy obecnie ogólnoświatowych standardów praw człowieka dla korporacji. Normy ONZ dla Biznesu [UN Norms for Business] są ważnym krokiem w tym kierunku, ale by firmy zachowywały się odpowiedzialnie i unikały sytuacji podobnych tej w Bhopalu, musimy mieć gotowe do zastosowania standardy gwarantujące prawa ofiar.-


 


Raport AI opisuje jak:


UCC przechowywało wysoce niebezpieczne chemikalia; nie przygotowało planu ostrzegania okolicznych mieszkańców; zignorowało ostrzeżenia o możliwości wystąpienia reakcji chemicznej podobnej do tej, która spowodowała wyciek; nie upubliczniło informacji koniecznych do leczenia ofiar.


Indyjskie władze nie zabezpieczyły swoich obywateli przed i po wycieku. Władze były świadome, że fabryka używała niebezpiecznych materiałów, lecz nie podjęły żadnych kroków celem oszacowania ryzyka dla lokalnej społeczności.


Bez konsultacji z ofiarami, indyjskie władze przystały na skromną finansowo ugodę z UCC i oczyściły tę firmę z odpowiedzialności prawnej.


Prawa człowieka zostały naruszone na masową skalę, wliczając prawo do życia i zdrowia.


Pakiet oparty na Normach ONZ dla Biznesu mógłby być użyty do rozliczania firm ze skutków ich działalności dla praw człowieka.


 


Efekty wycieku i niewystarczające odszkodowanie – wraz z innymi zaniedbaniami władz – są odczuwane przez ofiary każdego dnia. Wiele z nich nie może pracować, utrzymywać rodziny i nawet kupić leków dla siebie. Parvati Bai (70 l.), jest chora i zdecydowanie za słaba by pracować. Jej mąż zmarł kilka miesięcy po wycieku gazu. Jej jedyne źródło dochodów to 150 rupii miesięcznej renty (US $3,3). -Nie wystarcza to nawet by kupić trochę jedzenia,- mówi p. Bai. -Któregoś dnia umrę i miasto po prostu sprzątnie moje ciało. To będzie koniec.-


 


Amnesty International nakłania wszystkich chętnych dookoła świata do napisania do firmy Dow prosząc o posprzątanie okolicy fabryki w Bhopal. Więcej informacji na stronie: http://web.amnesty.org/pages/ind-291104-action-eng


 


Pełen raport jest dostępny pod adresem:


http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA200152004ENGLISH/$File/ASA2001504.pdf


 


Zobacz także film video na stronie http://bhopal.strategicvideo.net/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4578