Indie: Lud Dongria Kondh powinien mieć prawo do decydowania o budowie kopalni boksytu w Górach Niyamgiri – Amnesty International

Indie: Lud Dongria Kondh powinien mieć prawo do decydowania o budowie kopalni boksytu w Górach Niyamgiri

Wiele społeczności adiwasi z bogatych w surowce stanów, takich jak Orisa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh i Zachodni Bengal, protestuje przeciwko negatywnemu wpływowi projektów budowania kopalń na lasy i naturalne tereny, które zamieszkują od wieków. Administracja indyjska najczęściej nie konsultowała przeprowadzenia inwestycji z lokalnymi społecznościami, nie troszczyła się o ich zgodę ani nie zapewniała pełnej, rzetelnej informacji o projektach budowy kopalń. Protesty ludności tubylczej są tym bardziej znaczące w chwili, gdy Indie chcą wprowadzić nowe prawo mające na celu rozwój przemysłu wydobywczego.
Przykładem protestów jest walka ludu adiwasi Dongria Kondh w Górach Niyamgiri, gdzie mieszkańcy sprzeciwiają się projektowi kopalni boksytów, gdyż zagraża to środowisku i ziemi, którą uznają za świętą. Projekt wybudowania kopalni ma być wykonany przez Orisa Mining Corporation i Sterlite Industries India – spółki zależne od korporacji z Wielkiej Brytanii, Vedanta Resources.
Amnesty International udokumentowała szereg naruszeń praw człowieka wobec społeczności Dongria Kondh i innych mieszkańców Gór Niyamgiri. Adwiasi są zaniepokojeni, że wybudowanie kopalni boksytów pogwałci ich prawa do wody, pożywienia, opieki medycznej oraz do pracy, a także inne prawa chroniące ich kulturę i tożsamość. Jedyną okazją dla jakichkolwiek konsultacji było publiczne przesłuchanie 7 lat temu, kiedy opublikowano raport oceniający wpływ projektu na środowisko. Społeczność Dongria Kondh nigdy nie została jednak powiadomiona o takim przesłuchaniu.
Społeczności Dongria Kondh poinformowały Amnesty International również o zaniedbaniach władz indyjskich w zapewnieniu środków ochrony wyszczególnionych w konstytucji Indii, mających zapewnić równy dostęp do usług socjalnych i przeciwdziałać wykorzystywaniu ludności tubylczej. Pogwałcone zostało również nowe prawo o przeprowadzaniu konsultacji z wybranymi przez społeczności zgromadzeniami przedstawicielskimi wiosek, które gwarantowało rejestrację i uznanie interesów lokalnych społeczności dotyczących zasobów leśnych.
Ponadto, przepisy prawa międzynarodowego, którego stroną są również Indie – Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 107 o Ludności Plemiennej i Tubylczej, Deklaracja ONZ praw ludów tubylczych z 2007 r. – wymagają od władz państwa uznania praw ludów tubylczych do zamieszkiwanej przez nich ziemi oraz uzyskania od społeczności lokalnych zgody przed podjęciem decyzji o wysiedleniu ich z zamieszkałych terenów. Międzynarodowe prawo uznaje wyjątkowy, duchowy związek łączący ludy tubylcze z zamieszkałą przez nich ziemią, a w szczególności z miejscami, które uznają za święte. Dla ludów tubylczych -związek z ziemią nie jest wyłącznie kwestią posiadania i produkcji, lecz zawiera zarówno element materialny, jak i duchowy-.
Amnesty International wzywa władze Indii do wprowadzenia procesu konsultacji, który umożliwi wyrażenie przez lud Doongria Kondh wcześniejszej zgody dotyczącej projektu budowy kopalni w Górach Niyamgiri. Proces taki powinien zawierać:

  • zapewnienie ludowi Dongria Kondh dostępu do adekwatnej informacji o przeprowadzanym projekcie;
  • przeprowadzenie wszechstronnej oceny (respektując prawo ludów Dongria Kondh do udziału w konsultacjach) wpływu projektu na przestrzeganie praw człowieka i środowisko naturalne, a także wprowadzenie proceduralnych zabezpieczeń, które zapewnią udział adiwasi w procesie oceniania wpływu projektu oraz zapewnia respektowanie ich wiedzy i punktu widzenia dotyczącego gór, w których mieszkają;
  • respektowania decyzji ludu Dongria Kondh jeśli nie wyrażą zgody projektowi.

Więcej szczegółów o sytuacji w stanie Orisa i łamaniu praw ludności Gór Niyamgiri w raporcie Amnesty International Don-t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, AI Index: ASA 20/001/2010, luty 2010.
Amnesty International pisała również o łamaniu praw ludności tubylczej w Kolumbii w raporcie -Walka o przetrwanie i godność. Łamanie praw człowieka wobec ludności rdzennej Kolumbii-. Raport po polsku, przetłumaczony przez Karolinę Okulską, do ściągnięcia poniżej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2624