Indie: Przerwać krąg bezkarności i tortur w Pendżabie – Amnesty International

Indie: Przerwać krąg bezkarności i tortur w Pendżabie

Stosowanie tortur w Pendżabie jest rezultatem utrzymywania atmosfery bezkarności w systemie sprawiedliwości, która powstała w okresie walk w tym stanie.

Według Amnesty International jeżeli sytuacja się nie zmieni, w szczególności zaś procedury i postawy ułatwiające maltretowanie i znęcanie się, przemoc będzie powszechnie stosowana przez strażników w tym stanie.

W swoim nowym raporcie -Indie: przerwać krąg bezkarności i tortur w Pendżabie- Amnesty International pokazuje, że obecna skala stosowania tortur w tym indyjskim stanie wynika między innymi z bezkarności w przypadku wcześniejszych poważnych nadużyć.

Amnesty International stwierdza, że trzeba jak najszybciej przerwać to -błędne koło- bezkarności. Ponadto w końcowej części swego raportu podaje propozycję działań, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

Walki z uzbrojoną opozycją zakończyły się już dziesięć lat temu czego rezultatem był między innymi wyraźny spadek liczby łamania praw człowieka. Jednakże tysiące rodzin wciąż czeka na jakiekolwiek wieści o swoich bliskich którzy -zaginęli- w czasie walk zbrojnych.

Według Amnesty International dopóki rodziny te nie -otrzymają- prawdy i sprawiedliwości rany powstałe w czasie walk zbrojnych pozostaną nie zagojone.

Tylko niewielka część funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za liczne przypadki łamania praw człowieka, w tym stosowanie tortur, zgony w areszcie, pozasądowe egzekucje czy wspominane już -zaginięcia-, w okresie walk zbrojnych została pociągnięta do odpowiedzialności. To prowadzi do przekonania wśród wielu przedstawicieli władzy w stanie, że również obecnie mogą bezkarnie łamać fundamentalne prawa człowieka.

Niektórzy policjanci w Pendżabie używają tortur zamiast prawidłowo prowadzonego śledztwa, w celu wymuszenia pieniedzy czy też kierując się osobistymi motywami. Obciążenie pracą, brak środków, zastraszenie lub brak zainteresowania, wszystko to przyczynia się do tego, że policjanci i strażnicy uciekają się do przemocy.

Obecnie ofiarami tortur są najczęściej osoby o bardzo słabej pozycji społecznej lub ekonomicznej, między innymi kobiety i osoby z najbiedniejszych grup społecznych. Osoby walczące o przestrzeganie praw człowieka są często ofiarami nękania i nieprawidłowego traktowania.

Osoby odpowiedzialne za te działania rzadko ponoszą jakiekolwiek konsekwencje z powodu dużej tolerancji wobec tego rodzaju działań w całym systemie sprawiedliwości: publicznych prokuratorów, sądów, sytemu pomocy prawnej czy lekarzy.

Komisja Praw Człowieka w Pendżabie jak dotąd nie otrzymała odpowiedniej władzy, środków i autonomii aby funkcjonować efektywnie i sprawdzić faktyczny stopień stosowania tortur i nieprawidłowego traktowania w tym stanie.

Sytuacja w Pendżabie powinna być ostrzeżeniem dla innych stanów Indii, w których mamy teraz do czynienia z konfliktami zbrojnymi: Jammu, Kaszmiru i stanów na północy kraju. W sytuacji przedłużającej się przemocy osoby odpowiedzialne za nią muszą być pociągnięte do odpowiedzialności jeśli chce się uniknąć sytuacji takiej jak w Pendżabie gdzie prawa człowieka są nagminnie łamane mimo, że od zakończenia konfliktu zbrojnego upłynęło już wiele lat.

Raport ten jest częścią globalnej Kampanii Przeciwko Torturom prowadzonej przez Amnesty International. W czasie tej kampanii organizacja wyraża swoje głębokie zaniepokojenie stosowaniem tortur w innych indyjskich stanach takich jak: Zachodni Bengal, Uttar Pradesh i Rajasthan; podobnie jak w wielu innych krajach, między innymi Brazylii, Chinach, Pakistanie, Rosji i USA.

Tło historyczne:

Dziesięcioletnie walki z opozycją w Pendżabie, które trwały od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych, rozpoczęły się gdy część społeczności Sikhów sięgnęła po przemoc w celu wywalczenia niepodległości. W czasie tego okresu uzbrojone grupy opozycji zabijały funkcjonariuszy policji, wybranych członków władz czy urzędników. Siły bezpieczeństwa zaczęły stosować pozaprawne metody walki z opozycją, masowe aresztowania, tortury czy pozasądowe egzekucje. Tysiące cywilów po obu stron stały się ofiarami tej przemocy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5104