Indie ? rząd Indii powinien zgodnie ze swoimi słowami wstrzymać akty przemocy wobec mniejszości chrześcijańskich w Orissie. – Amnesty International

Indie ? rząd Indii powinien zgodnie ze swoimi słowami wstrzymać akty przemocy wobec mniejszości chrześcijańskich w Orissie.

Pomimo wydanego przez Premiera Indii Manmohana Singha 30. sierpnia w Paryżu orzeczenia, iż -przemoc jest hańbą narodową-  oraz że -jego rząd przyjął zdecydowane stanowisko w celu jej powstrzymania-, akty przemocy wobec mniejszości nie ustały.
W ciągu ostatnich dwóch dni byliśmy świadkami wznowionych ataków ze strony zwolenników hinduistycznych organizacji narodowych, w tym Vishwa Hindu i Parishad Bajrang Dal, na przedstawicieli mniejszości chrześcijańskich i ich miejsca kultu w rejonie Kandhamal, czego skutkiem są trzy ofiary śmiertelne, 15 rannych, w tym policjanci, a także setki bezdomnych.
Trwająca już od miesięcy fala agresji wobec mniejszości chrześcijańskiej, zapoczątkowana 24. sierpnia po morderstwie znanego przywódcy narodowego Hindusów, zdaje się odradzać po krótkim okresie uśpienia.
Ludzie z którymi rozmawiała Amnesty International potwierdzają, iż w obliczu ostatnich ataków panuje atmosfera zagrożenia, pomimo obecności policyjnych paramilitarnych oddziałów, rozmieszczonych przez rząd centralny na prośbę władz państwowych.
Liczba Chrześcijan szukających schronienia w łącznie 25 obozach pomocy, założonych przez władze państwowe, wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca z 12 do 20 tysięcy i nadal rośnie. Amnesty International wyraża obawę, iż większość z tych osób nie ma możliwości powrotu do domu. Według przebywających w obozie, powrót do domu wiąże się z zagrożeniem przemocą, a nawet w niektórych przypadkach z ultimatum przejścia na Hinduizm, postawionym przez członków hinduistycznych organizacji narodowych.
Amnesty International apeluje do Rządu Indii oraz Rządu Orissy o:
– natychmiastowe wstrzymanie przemocy wobec przedstawicieli mniejszości chrześcijańskiej w rejonie Kandhamal
– zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obozach pomocy założonych dla osób przeniesionych z miejsc zamieszkania ze względu na zagrożenie przemocą, a także zapewnienie im bezpiecznego powrotu do domu
– przeprowadzenie przez kompetentne władze bezzwłocznego i bezstronnego dochodzenia w sprawie ataków, opublikowanie wyników tego dochodzenia i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności
– zapewnienie ochrony praw religijnych mniejszości
Zarys konfliktu:
Od 24. sierpnia ponad 28 osób zginęło podczas aktów przemocy w Orissie, z czego 8 zostało zastrzelonych przez policję. Setki osób zostało rannych w aktach agresji wycelowanych przeciwko mniejszościom chrześcijańskim w rejonie Kandhamal w Orissie. Napięcia w tym regionie pojawiały się już przed 24. sierpnia. W grudniu 2007 r. 11 osób zginęło w aktach przemocy w okolicach Kandhamal, z czego 4 osoby zastrzelone zostały przez policję.

Wiele chrześcijańskich instytucji zostało zaatakowanych przez członków hinduskich organizacji narodowych. Proces w sprawie przypadków agresji z 2007 roku, wszczęty przez rząd, nadal jest w toku.

Podczas ostatniego miesiąca wiele miejsc kultu należących do chrześcijan w południowym regionie Karnataka stało się celem zwolenników hinduskich organizacji nacjonalistycznych, w tym Vishwa Hindu Parishad i Bajrang Dal.
Tłumaczyła Marta Cąkała

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3415