Indie: Toksyczny wyciek zagraża społeczności lokalnej – Amnesty International

Indie: Toksyczny wyciek zagraża społeczności lokalnej

Amnesty International ostrzega, że zdrowie tysięcy rodzin w indyjskim stanie Orisa będzie zagrożone w czasie nadchodzącego sezonu monsunowego z powodu wycieków z ogromnego zbiornika toksycznych odpadów, tzw. ?stawu czerwonego błota?, należącego do rafinerii Vedanta Aluminium.

Amnesty International otrzymała film nagrany przez mieszkańców Lanjigarh, na którym widać dwa poważne pęknięcia zbiornika, które powstały w wyniku silnych opadów, a z których już teraz na pobliskie drogi wycieka płyn.

Szacujemy, że od czterech do pięciu tysięcy rodzin z 12 wiosek jest bezpośrednio zagrożonych wyciekiem, który może się jeszcze powiększyć w czasie silnych opadów monsunowych.

– Vedanta i władze indyjskie muszą podjąć natychmiastowe działanie. W tej sytuacji zbliżający się sezon monsunowy jest jak tykająca bomba. Zbiornik nazywany przez mieszkańców stawem czerwonego błota stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, źródeł utrzymania i bezpieczeństwa lokalnej społeczności,- powiedział Ramesh Gopalakrishnan, badacz Amnesty International ds. Południowej Azji.

Staw czerwonego błota zawiera mieszankę 92 mld litrów toksycznych odpadów, w tym elementów radioaktywnych pozostałych po procesie rafinacji boksytów. W ubiegłym roku, wycieki z podobnego zbiornika na Węgrzech, które dostały się do Dunaju, doprowadziły do śmierci, poważnych urazów i zakrojonych na szeroką skalę szkód w środowisku naturalnym.

Rafineria Vedanta i “staw czerwonego błota” są zlokalizowane tylko kilometr od rzeki Vamsdahara, która jest głównym zbiornikiem wody w regionie; cztery wioski są usytuowane bardzo blisko rafinerii, a kolejnych osiem leży w dole rzeki.

Lokalna społeczność protestowała przeciwko brakowi informacji ze strony zarówno Vedanta Aluminium, jak i rządu, na temat kroków podjętych w celu zapobieżenia dalszym wyciekom.

Vedanta Aluminium zaprzecza informacji o wyciekach ze zbiornika, ale według doniesień naprawiła uszkodzenia. Amnesty International nie ma jednak żadnych informacji o tym, czy zostały podjęte próby oszacowania skażenia ziemi i wody w wyniku odnotowanych wycieków, lub naprawienia szkód, które te wycieki wyrządziły.

– Vedanta musi zaprzestać dalszego pompowania do zbiornika z czerwonym błotem i wyjaśnić, jakie kroki zostaną podjęte, aby zapobiec prawdopodobnej katastrofie, na którą jest narażonych tysiące rodzin mieszkających w okolicy – dodał Ramesh Gopalakrishnan.

Rada Kontroli Zanieczyszczenia Stanu Orisa wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia co do konstrukcji i konserwacji zbiornika.

11 maja 2011 roku przedstawiciele Rady odwiedzili Lanjigarh w celu zbadania sytuacji, ale nie opublikowali swoich wniosków.

Tło wydarzeń:

Rafineria i -staw czerwonego błota- są własnością Vedanta Aluminium, spółki zależnej od zarejestrowanej w Wielkie Brytanii Vedanta Resources Plc. Społeczności lokalne, głównie ludność rdzenna Majhi Kondh i społeczność dalitów, które utrzymują się z rolnictwa – wielokrotnie zgłaszały obawy związane z aktualnie wykorzystywanym zbiornikiem, zajmującym 28 hektarów i budową dodatkowego zbiornika, którego powierzchnia zajmie 60 hektarów. Prowadzili również kampanię przeciwko planom rozbudowy rafinerii argumentując, że doprowadzi to do dalszego skażenia ich ziemi i wody.

W latach 2007-2009, Rada Kontroli Zanieczyszczenia Stanu Orisa zgłaszała zastrzeżenia co do konstrukcji i konserwacji zbiornika, zaprezentowano również dowody na wyciek ścieków alkalicznych (ph 11.06). Propozycja rozbudowy rafinerii w Lanjigarh przedstawiona przez Vedantę czeka właśnie na rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym w Orisie, po tym jak Ministerstwo Środowiska i Lasów odrzuciło ją w październiku 2010 roku, uznając, że projekt łamie indyjskie prawa mówiące o ochronie środowiska.

W raporcie Don’t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, opublikowanym w lutym 2010 roku, Amnesty International przedstawiła poważne obawy związane z negatywnym wpływem działalności rafinerii na prawo do wody, zdrowia i źródeł utrzymania społeczności lokalnych żyjących w sąsiedztwie rafinerii. Amnesty International wezwała władze do podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających dalszemu zatruciu rzeki. Amnesty International wezwała również Vedantę do natychmiastowej eliminacji negatywnego wpływu rafinerii w Lanjigarh na środowisko, zdrowie, prawa społeczne oraz prawa człowieka i rozpoczęcie konsultacji ze społecznością.

/Koniec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2323