Indonezja: Prawa człowieka są sprawą nadrzędną w czasie udzielania pomocy i podczas wysiłków wkładanych w odbudowę kraju – Amnesty International

Indonezja: Prawa człowieka są sprawą nadrzędną w czasie udzielania pomocy i podczas wysiłków wkładanych w odbudowę kraju

            W swoim oświadczeniu, Amnesty International przedstawia niektóre spośród wieloletnich problemów związanych z prawami człowieka na terenie specjalnego terytorium Aceh w Indonezji, jak również konkretne problemy wynikające z kryzysu humanitarnego w następstwie trzęsienia ziemi i tsunami.


 


            „W bezpośrednim następstwie tego naturalnego kataklizmu, międzynarodowe prawa człowieka pozostają istotne i nie są zbędnym luksusem, który może być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy porządek zostanie przywrócony. Prawa człowieka są nawet bardziej niezbędne w czasie kryzysu” – oświadczyła Amnesty International.


 


            Amnesty International namawia, aby społeczność ofiarodawców zaczęła współpracę z rządem Indonezji, aby dopilnować, czy:  • zagwarantowano całkowity, bezproblemowy i nieograniczony dostęp do terytorium Aceh pracownikom pomocy humanitarnej i obrońcom praw człowieka;

  • traktowanie wszystkich uchodźców wewnętrznych jest zgodne z Głównymi Zasadami ONZ w sprawie Uchodźców Wewnętrznych oraz z innymi międzynarodowymi standardami, które gwarantują ochronę wszystkim wysiedleńcom;

  • zapewniona jest ochrona kobietom i osobom bezbronnym, takim jak: dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne;

  • nawiązano bliską współpracę i koordynację z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi członkami lokalnej społeczności oraz czy wprowadza się i rozwija programy ochrony i pomocy;

  • rządy prawa są przestrzegane oraz czy wyeliminowana została bezkarność za nadużycia praw człowieka.


Tło wydarzeń


 


Rekomendacje Amnesty International wykorzystują sedno standardów i zasad praw człowieka, które społeczność międzynarodowa zgodziła się traktować jako podstawę skutecznych reakcji w sytuacjach kryzysowych i kataklizmów. Zasady te uwzględniają rozmiar wyzwań, jakie muszą podejmować władze w następstwie naturalnych kataklizmów oraz zapewniają, że legalne cele zdrowia publicznego, porządku i bezpieczeństwa nie powinny być osiągane kosztem ludzkiej godności.


 


Kopia oświadczenia Amnesty International dla członków Grupy Konsultacyjnej ds. Indonezji znajduje się na:


http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA21/002/2004

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4535