Inicjatywa Razem89 w Wałczu – Amnesty International

Inicjatywa Razem89 w Wałczu

4 czerwca 2009 r. to dzień, w którym cała Polska i Europa świętuje 20. rocznicę upadku systemu komunistycznego. Z tego też powodu centralne, państwowe uroczystości odbędą się w Gdańsku i Krakowie. W całym kraju odbywają się debaty, spotkania, dyskusje, wystawy.
Zespół Szkół nr 3 również przyłączył się do obchodów. Zorganizowaliśmy w naszej szkole mini sympozjum naukowe pod hasłem Przemiany roku 1989. Zaprosiliśmy do udziału w nim wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego miasta. Deklarację uczestnictwa złożyły: I LO  im. Kazimierza Wielkiego, II LO im. Księdza Józefa Tischnera, a także Zespół Szkół nr 4. Podczas sympozjum odbył się konkurs referatów. Wśród uczniów, którzy podjęli się trudnej sztuki referowania znaleźli się:
1.      Reprezentanci I LO, Maciej Woda i Kamil Krypowicz, którzy przedstawili referat pod tytułem: Droga Polaków do 4 czerwca 1989. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował
p. Przemysław Cielas.
2.      Magdalena Masłyka, uczennica II LO. Przygotowała referat pod kierunkiem p. Jerzego Romaniuka na temat: Społeczeństwo polskie wobec przemian roku 1989.  
3.      Referentka z ZS nr 3, Kinga Polaków, która wygłosiła referat o Prawach człowieka w świetle przemian roku 1989. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem referatu sprawowały panie  Jolanta Chojnacka i Anna Pienkoś.
Sympozjum rozpoczęło się słynnym utworem Jacka Kaczmarskiego Mury w wykonaniu księdza Huberta Smołkowicza. Na to międzyszkolne wydarzenie został zaproszony wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pan dr Tomasz Ślepowroński. Po części konkursowej pan doktor odniósł się do wszystkich referatów i w prezentacji multimedialnej przedstawił zagadnienie Rok 1989 w Polsce i Europie. Podkreślił, iż centralne obchody 20. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce przebiegają pod hasłem Zaczęło się w Polsce. Ważnym jest bowiem fakt, że to właśnie w naszym kraju (nie w Niemczech) rozpoczęły się procesy destabilizujące system komunistyczny, one w następstwie doprowadziły do tego, że –mury runęły-.
Dr Ślepowroński  wyłonił zwyciężczynię konkursu, którą została Magdalena Masłyka. Uczennica niezwykle dojrzale i problemowo zaprezentowała poruszoną przez siebie tematykę historyczną. Magda otrzymała nagrodę książkową. Wszyscy uczniowie, a także ich nauczyciele otrzymali koszulki, plakietki, naklejki, plakaty i balony nadesłane specjalnie na tę okazję przez zespół Inicjatywy Razem-89.
Sympozjum przebiegało w atmosferze nauki, chęci zrozumienia mechanizmów historii, spokoju i radości. Bardzo się cieszymy, że była to nasza międzyszkolna, wspólna inicjatywa. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie pozwoliło słuchaczom lepiej zrozumieć, co tak naprawdę świętuje Polska i Europa  4 czerwca 2009 r.
Anna Pienkoś (organizatorka)

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3046