Irak: Amnesty International zdecydowanie potępia ostatnie zamachy – Amnesty International

Irak: Amnesty International zdecydowanie potępia ostatnie zamachy

-Umyślne atakowanie cywilów nigdy nie może być usprawiedliwione,- stwierdziło Amnesty International. -Obieranie za cel wiernych podczas ich religijnych praktyk zdradza kompletną pogardę dla najbardziej fundamentalnej zasady człowieczeństwa.-


Dziewięć skoordynowanych ataków miało miejsce w Karbali i Bagdadzie w ostatni wtorek rano, gdy miliony Muzułmanów obchodziło -Aszurę-, najświętszy dzień w Shi’a Muzułmańskim kalendarzu.

-W dużym stopniu zamachy te są szeroko zakrojonym i systematycznym atakiem wymierzonym w irakijskich cywili, co zgodnie z zasadą organizacji czyni je zbrodniami przeciwko ludzkości. Jako takie , byłyby one zaliczane do najpoważniejszych przestępstw w międzynarodowym prawie.-stwierdziła Amnesty International. – Zamachy muszą być natychmiast powstrzymane a Ci, którzy są za nie odpowiedzialni, muszą być osądzeni.-

Przez ostatnie kilka miesięcy, setki irakijskich cywili zginęło w samobójczych lub innych zamachach przeprowadzonych przez uzbrojone grupy. Amnesty International wzywa grupy zbrojne i inne do zaprzestania ataków na cywili.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4907