Irak: List otwarty do Prezydenta George Busha, Premiera Tonego Blaira, Premiera José Maria Aznara i Prezydenta Saddama Husseina – Amnesty International

Irak: List otwarty do Prezydenta George Busha, Premiera Tonego Blaira, Premiera José Maria Aznara i Prezydenta Saddama Husseina

-Ci, którzy chcą wszcząć akcję zbrojną przeciwko Irakowi ponoszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie pełnego przestrzegania międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego. W wypadku wojny Amnesty International domaga się tego, aby jej strony zastosowały się do zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.-

Amnesty International domaga się tego samego od władz Iraku, które również muszą działać zgodnie ze swoimi zobowiązaniami.

Amnesty International domaga się w szczególności publicznego wyrażenia przez wszystkie strony konfliktu, że będą działać zgodnie z wyszczególnionymi poniżej podstawowymi i wyraźnymi zasadami:


  • Ochrona ludności cywilnej poprzez ścisłe podporządkowanie się zasadom międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Powstrzymanie się od używania broni o niekontrolowanym działaniu
  • Traktowanie ludności cywilnej w sposób humanitarny
  • Ochrona praw osób biorących udział w walkach
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i realizacja potrzeb humanitarnych ludności irackiej
  • Ochrona i pomoc dla uchodźców oraz dla uchodźców wewnętrznych
  • Zapewnienie, że osoby, które w trakcie działań wojennych popełnią przestępstwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z prawem międzynarodowym
  • Zaangażowanie w działania Międzynarodowej Humanitarnej Komisji Badawczej zajmującej się naruszeniami Konwencji Genewskich.
  • Wspieranie i ułatwianie pracy obserwatorów praw człowieka do Iraku, gdy tylko sytuacja pozwoli na ich wysłanie
  • Wsparcie dla ONZ w jej działaniach humanitarnych i na rzecz praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5061