Irak: Podczas Szczytu w Camp David musi dojść do uznania międzynarodowej odpowiedzialności za kwestię praw człowieka w Iraku – Amnesty International

Irak: Podczas Szczytu w Camp David musi dojść do uznania międzynarodowej odpowiedzialności za kwestię praw człowieka w Iraku

Stan respektowania praw człowieka oraz sytuacja humanitarna w Iraku jest niezwykle napięta w wyniku dziesięcioleci brutalnych represji władz irackich wobec buntów i powstań, w tym poprzez tortury i egzekucje; trwających od ponad 10 lat sankcji. W przypadku zbrojnej interwencji istnieje zagrożenie ofiar wśród ludności cywilnej, exodusu uchodźców i odwetowych morderstw.

Przed spotkaniem w Camp David w piątek 31 stycznia, Amnesty Inetrnational wzywa obydwu przywódców do gruntownej oceny możliwych konsekwencji konfliktu dla ochrony praw człowieka w Iraku i państwach sąsiednich, oraz do podjęcia wszelkich działań dla zapobieżenia katastrofie humanitarnej.

Sekretarz Generalny Amnesty International, Irene Khan, powiedziała:
-Wszyscy pamiętamy co wydarzyło się w 1991 roku – jakimi przywódcami okażą się Prezydent Bush i Premier Blair w kwestii zapewnienia współpracy międzynarodowej społeczności dla zapobieżenia powtórzeniu się takiej katastrofy humanitarnej–, zapytała Irene Khan.

Dyrektor Wykonawczy Amnesty International w Stanach Zjednoczonych, William F. Schulz, powiedział:
-Prezydent Bush i Premier Blair są odpowiedzialni za prawa człowieka w Iraku; muszą wywiązać się z tego obowiązku przez zapewnienie, że żadne z podjętych działań nie doprowadzi do ich dalszego naruszenia.-

Dyrektor Amnesty International w Wielkiej Brytanii, Kate Allen, powiedziała:
-Tony Blair i George Bush muszą być absolutnie przekonani co do potrzeby zaplanowania metod przestrzegania praw człowieka zarówno podczas, jak i po konflikcie.-

Amnesty International przypomniała Prezydentowi Bushowi i Premierowi Blairowi, że wszystkie strony w konflikcie są zobowiązane do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Sposób użycia sił Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii musi być zgodny z międzynarodowym prawem humanitarnym – -prawem wojny- – i nie może prowadzić, na przykład, do atakowania urządzeń wojskowych jeżeli miałoby to oznaczać nieproporcjonalne zagrożenie dla osób cywilnych.

Organizacja, po niedawnych doniesieniach że Stany Zjednoczone rozważają możliwość zawierania -umów gwarantujących nietykalność-, wzywa ponadto dwóch przywódców do określenia ich stanowiska w sprawie wymierzenia sprawiedliwości osobom z kręgów władzy w Iraku odpowiedzialnych za ciężkie naruszenia praw człowieka.

-Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie będą decydować kogo spotka odpowiedzialność za przestępstwa naruszeń praw człowieka a kto jej uniknie-, powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalny Amnesty International. – Zawieranie umów gwarantujących niemożność ścigania osób u władzy w Iraku oznaczałoby zanegowanie prawa ludności irackiej do dochodzenia sprawiedliwości za jej wieloletnie cierpienia wywołane przez oczywiste naruszenia praw człowieka.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5092