Irak: Pokazywane przez telewizję ?zeznania?, stosowanie tortur, niesprawiedliwe procesy i pozycja czwartego kraju z największą ilością wykonanych wyroków śmierci. – Amnesty International

Irak: Pokazywane przez telewizję ?zeznania?, stosowanie tortur, niesprawiedliwe procesy i pozycja czwartego kraju z największą ilością wykonanych wyroków śmierci.

AI Index: MDE 14/020/2007 (Public)
Władze Iraku coraz częściej stosują karę śmierci w przeprowadzanych przez siebie procesach, poprzedzanych transmitowanym w telewizji składaniem -zeznań- przez oskarżonych. Z najnowszego raportu Amnesty International wynika, iż doniesienia o stosowaniu tortur i niesprawiedliwym postępowaniu sądowym nie są przez władze w odpowiedni sposób badane.
Irak zajmuje obecnie czwarte miejsce na liście krajów z największą ilością przeprowadzonych egzekucji. Z 65 wykonanymi w zeszłym roku wyrokami śmierci, Irak ustępuje jedynie Chinom, Iranowi i Pakistanowi.
Od czasu przywrócenia kary śmierci w połowie 2004 r., ponad 270 osób zostało skazanych na śmierć, a do egzekucji doszło w przypadku co najmniej setki z nich. Pod koniec 2005 r. zawieszono co prawda telewizyjną transmisję składania przez oskarżonych -zeznań-, jednak wiele z osób, których przesłuchania zostały pokazane przez telewizję, zostało umieszczonych w celach śmierci lub doszło już do ich egzekucji.
-Dramatyczny wzrost stosowania tej okrutnej, nieludzkiej i poniżającej kary oznacza niebezpieczny zwrot ku brutalnym błędom przeszłości, kiedy wielu egzekucjom towarzyszyły niesprawiedliwe procesy, transmitowane w telewizji -zeznania- i doniesienia o stosowaniu tortur, którym władze nie poświęciły należytej uwagi- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Pomimo oficjalnego uzasadnienia stosowania kary śmierci jak środka, mającego zniechęcać potencjalnych zbrodniarzy, rosnąca przemoc na irackich ulicach przynosi odmienne wnioski – przywrócenie kary śmierci przyczynia się do brutalizacji irackiego społeczeństwa-.
Raport, zatytułowany Niesprawiedliwa i niesłuszna: kara śmierci w Iraku, oparty jest na przeprowadzonej przez Amnesty International analizie setek werdyktów wydanych przez Centralny Trybunał Karny Iraku (Central Criminal Court of Iraq – CCCI), a także zeznaniach rodzin skazanych i ich prawników. Raport bada również szczegółowo irackie przepisy prawne, ograniczające prawo to sprawiedliwego procesu.
Główne kwestie poruszane przez raport to:

  • Niewystarczające, bądź nie mające w ogóle miejsca badanie przez władze doniesień o stosowaniu tortur, pomimo częstego opierania wyroku skazującego na śmierć na -zeznaniach- zdobytych po zatrzymaniu oskarżonego;
  • Poprzedzające proces transmisje telewizyjne ukazujące składanie przez oskarżonych -zeznań-, jak i opieranie się przez sądy na dowodach zdobytych od świadków, którzy wcześniej widzieli pokazywane w telewizji -zeznania-
  • Niedostateczny dostęp do obrony prawnej, a także zastraszanie obrońców oskarżonych, którym grozi się śmiercią i często napada;
  • Niejasna i zbyt szeroka definicja oskarżeń, na podstawie których wyrokuje się karę śmierci; wśród nich znaleźć można porwania, za którymi nie idą zabójstwa porwanych, a także szkodzenie własności publicznej w celu osłabiania bezpieczeństwa i ogólnej stabilności.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach jako pogwałceniu prawa do życia i najdalej idącej formie okrutnego, nieludzkiego i poniżającego karania. Na poziomie międzynarodowym, przywrócenie kary śmierci w Iraku również stanowi znaczny krok wstecz. Na początku 2007 r., nie mniej niż 128 krajów podjęło już doniosłe kroki, mające na celu zniesienie kary śmierci w przepisach prawnych lub w praktyce. W przeciągu ostatniej dekady, średnio ponad trzy kraje rocznie decydowały się na działania, mające na celu zakazanie stosowania kary śmierci.
-Szokujący sposób, w jaki przeprowadzona była egzekucja Saddama Husajna ukazuje groteskowe okrucieństwo kary śmierci w Iraku. Była to jednak tylko jedna z co najmniej 65 egzekucji, do jakich w ubiegłym roku doszło w Iraku, a liczba skazanych ciągle wzrasta- – powiedział Malcolm Smart. -Amnesty International wzywa rząd Iraku do natychmiastowego ustanowienia moratorium na wykonywanie egzekucji, zastąpienia wydanych już wyroków skazujących na śmierć innymi karami, a także zapewnienia, iż zasada sprawiedliwych procesów będzie respektowana we wszystkich przypadkach. Bez podjęcia tych kroków, nad krajem wciąż będzie ciążyć brutalna spuścizna przeszłości-.
Pełna wersja raportu Niesprawiedliwa i niesłuszna: kara śmierci w Iraku dostępna w języku angielskim na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engmde140142007 Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3904