Irak: Pomoc społeczności międzynarodowej niezbędna dla opanowania kryzysu uchodźców – Amnesty International

Irak: Pomoc społeczności międzynarodowej niezbędna dla opanowania kryzysu uchodźców

MDE 14/037/2007
-Ponad dwa miliony Irakijczyków uciekło z kraju, a kolejne dwa miliony zostały przesiedlone wewnątrz Iraku- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Większość uchodźców udała się do Syrii lub Jordanii. Środki finansowe i surowce obu krajów są teraz w znacznym stopniu przeznaczane na pomoc uchodźcom. Sytuacja grozi wybuchem nowe kryzysu humanitarnego, któremu zapobiec może jedynie skoordynowana akcja międzynarodowa.-
W briefingu przygotowanym po wizycie w Syrii, która do tej pory przyjęła około półtora miliona irackich uchodźców, Amnesty International pochwaliła władze kraju za utrzymywanie otwartych granic z Irakiem. Syryjskie władze nie zdecydowały się na zamknięcie granic mimo, iż okolo 30 tys. uchodźców każdego miesiąca opuszcza Irak, udając się właśnie do Syrii.
-Władze Syrii pozytywnie odpowiedziały na potrzeby Irakijczyków. Społeczność międzynarodowa nie powinna jednak dopuścić do sytuacji, w której Syria i Jordania będą jedynymi krajami ponoszącymi ciężar kryzysu- – powiedział Smart. -Jest niezwykle istotne, aby kraje, które na kwietniowej konferencji zobowiązały się do udzielenia finansowej pomocy wypełnił swe obietnice. Jak do tej pory, jedynie kilka z nich wywiązało się ze złożonych wcześniej deklaracji-.
Według Amnesty International, rząd Iraku nie wypłacił jeszcze 25 milionów dolarów, jakie obiecał trzy miesiące temu.
-Kryzys powstał w Iraku, a nie w Syrii czy Jordanii. Na irackich władzach ciąży więc obowiązek zapewnienia pomocy sąsiadom, którzy starają się pomóc przesiedlonym Irakijczykom-.
Amnesty International wezwała również Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i inne kraje, których żołnierze wchodzą w skład Sił Wielononarodowych (ang. Multi-National Force – MNF) do pójścia w ślady duńskiego rządu, który – wycofując swe siły z Iraku – zapewnił nowe miejsce zamieszkania dla Irakijczyków, wcześniej zatrudnionych przez Duńczyków do pomocy- jako tłumacze, kierowcy itd. Uratował tym samym wielu Irakijczyków przed niebezpieczeństwem, na jakie byliby narażeni zostając we własnym kraju, w którym łatwo jest stracić życie za współpracę z zagranicznymi siłami.
W zeszły piątek, duński rząd poinformował o przetransportowaniu drogą lotniczą około 200 tłumaczy i innych pracowników pochodzenia irackiego poza granice Iraku. Cała operacja odbywała się w ścisłej tajemnicy. Większość z nich będzie starać się w Danii o azyl. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Iraku rownież wezwal do przyznania statusu uchodźcy wszystkim Irakijczykom, pracującym dla administracji amerykańskiej.
-Ludzie, którzy pracowali dla zagranicznych sił nie są jedynymi, jacy znajdują się w niezbezpieczeństwie- – powiedział Smart. -USA, Wielka Brytania, Unia Europejska i inne kraje powinny zapewnić odpowiednio hojne programy przesiedleńcze dla uchodźców, którzy są najbardziej bezbronną i narażoną na największe niebezpieczeństwa grupą. Wśród nich znajdują się osoby wcześniej torturowane, które potrzebują natychmiastowej pomocy lekarskiej-.
Briefing AI, opublikowany tuż przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji w Ammanie, której gospodarzem będą jordańskie władze, podsumowuje trzytygodniową podróż do Syrii, podczas której przedstawiciele organizacji przeprowadzili rozmowy z dziesiątkami irackich uchodźców – mężczyznami i kobietami, którzy byli torturowani i – w niektórych przypadkach – gwałceni. Większość z nich wciąż przebywa w szoku. Istnieje mała szansa, że otrzymają odpowiednią pomoc lekarską.
Pomoc humanitarna dociera do bardzo małej części irackich uchodźców przebywających w Syrii. Wielu uchodźców, z którymi rozmawiali przedstawiciele AI twierdzi, że nie dotarła do nich żywność, a ze względu na brak jakichkolwiek oszczędności, nie są w stanie wyżywić swoich rodzin.
Niektórzy z Irakijczyków zmuszają swe córki do uprawiania prostytucji, aby tylko pozyskać pieniądze niezbędne do przeżycia. Rośnie prostytucja dziecięca i handel dzieci, czym niepokoi się syryjski rząd.
-Sytuacja irackich uchodźców jest skrajnie zła, a z każdym dniem pogarsza się jeszcze bardziej. Niewiele pomagają wysiłki syryjskiego rządu i międzynarodowych organizacji humanitarnych- – powiedział Smart. -Odpowiedź społeczności międzynarodowej nie może się ograniczać do przyjmowania pewnej liczby irackich uchodźców, ale musi stanowić istotny wkład w całościowe rozwiązanie tego strasznego kryzysu-.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3813