Irak: potrzeba stworzenia instrumentów ochrony kobiet – Amnesty International

Irak: potrzeba stworzenia instrumentów ochrony kobiet

            Kobiety i dziewczęta w Iraku żyją w ciągłym strachu przed przemocą. Istniejąca obecnie niemożność zapewnienia im bezpieczeństwa zmusiła wiele kobiet do wycofania się z życia publicznego oraz tworzy poważną przeszkodę w egzekwowaniu ich praw. Od czasu wojny z roku 2003 uzbrojone grupy kilkakrotnie brały za cel swych działań oraz zabiły kilka kobiet – liderek politycznych oraz aktywistek działających na rzecz praw człowieka. Raport zatytułowany: „Irak – dekady cierpienia – kobiety zasługują na lepsze jutro” dokumentuje sposoby wywierania bezpośredniej presji na kobietach i dziewczętach tylko ze względu na ich płeć oraz ukazuje ich niewymierne cierpienia w wyniku represji rządowych oraz konfliktów zbrojnych trwających całe dziesięciolecia.


 


            “Władze Iraku muszą ustanowić konkretne środki ochrony kobiet”, powiedział Abdel Salam Sidahmed, Dyrektor Programu Środkowo-wschodniej i Północnej Afryki Amnesty International. „Muszą zapewnić społeczeństwo, że przemoc wobec kobiet nie będzie tolerowana, przeprowadzając śledztwa w sprawach wszystkich zarzutów nadużyć wobec kobiet oraz doprowadzając przed wymiar sprawiedliwości wszystkich, którzy są za nie odpowiedzialni, bez względu na ich przynależność partyjną czy członkostwo w organizacjach”.


 


            Trzy wojny i ponad dekada istnienia ekonomicznych sankcji wpłynęły destrukcyjnie na życie irackich kobiet. Pod rządami Saddama Hussaina były one obiektem nadużyć na tle płciowym, łącznie z gwałtem i innymi formami przemocy seksualnej, groziło im również niebezpieczeństwo ze względu na uczestniczenie w życiu politycznym, pokrewieństwo z aktywistami czy członkami różnych grup etnicznych i religijnych.


 


            Raport ukazuje w jaki sposób dyskryminacja kobiet w Iraku przyczynia się do istnienia fali przemocy. Wiele kobiet doświadcza zagrożenia życia lub zdrowia ze strony swoich krewnych płci męskiej, gdy oskarża się je o pogwałcenie honoru rodziny.


 


            “Władze Iraku muszą zrewidować dyskryminującą kobiety legislację i ujednolicić ją z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Co jest jeszcze ważniejsze, muszą zapewnić, że nowa konstytucja i wszystkie irackie akty prawne będą zakazywały wszelkich form dyskryminacji oraz przemocy seksualnej wobec kobiet”, powiedział Abdel Salam Sidahmed.


 


            Wiele irackich kobiet było branych przez grupy zbrojne jako zakładniczki, niektóre z nich w związku z żądaniami politycznymi. Również kobiety nie będące pochodzenia irackiego były wykorzystywane w podobny sposób, często w próbach wymuszenia na obcych rządach wycofania ich wojsk z Iraku. Kobiety były także bite i grożono im śmiercią, a co najmniej jedna z nich, Margaret Hassan, została zgodnie z doniesieniami zamordowana. Włoska dziennikarka, Guiliana Sgrena, została porwana przez grupę zbrojną w tym miesiącu. 16 lutego 2005 r. będąca w obiegu taśma video pokazała jej udrękę oraz apele o wycofanie włoskich wojsk z Iraku. Amnesty International wielokrotnie zwracała się do irackich grup zbrojnych z żądaniami natychmiastowego zaprzestania przemocy wobec kobiet, takiej jak zastraszanie, grożenie śmiercią, porwania czy wreszcie morderstwa.


 


            Amnesty International wzywa równocześnie siły wielonarodowe pod dowództwem Stanów Zjednoczonych do usprawnienia ochrony kobiet w aresztach oraz do przeprowadzania śledztw w sprawach zarzutów dotyczących przemocy wobec kobiet, również tych, mających miejsce ze strony ich wojsk i agentów.


 


            Organizacje praw kobiet w Iraku niejednokrotnie apelowały o ustanowienie odpowiednich instrumentów w celu powstrzymania przemocy i zakończenia dyskryminacji wobec kobiet. W ostatnich latach utworzone zostały liczne organizacje pozarządowe (NGOs), a także inne zrzeszenia działające na rzecz praw kobiet, w tym grupy, które swą działalność koncentrują na ochronie kobiet przed przemocą. Działaczki praw kobiet często doświadczają gróźb i ataków ze strony rodzin kobiet, które wspierają.


 


            Raport zachęca kobiety do brania aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji w Iraku, zwłaszcza, gdy chodzi o kwestie dotyczące kobiet oraz do posiadania swojej reprezentacji, która  broniłaby ich interesów na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji. Kobiety zasiadające w kolejnym rządzie oraz w Zgromadzeniu Narodowym muszą spełnić ważną rolę w doprowadzaniu legislacji irackiej i wprowadzanych do niej w przyszłości poprawek do ujednolicenia z międzynarodowymi standardami.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4485