Irak: Potrzebne natychmiastowe środki do przywrócenia prawa i porządku – Amnesty International

Irak: Potrzebne natychmiastowe środki do przywrócenia prawa i porządku

-Jako siły władz okupacyjnych, powinny natychmiast podjąć środki, aby zaprowadzić prawo i porządek w strefach przez nie kontrolowanych, w szczególności zapobiegając plądrowaniu, zniszczeniom oraz atakom na osoby,- powiedziała organizacja.

Władze USA i Wielkiej Brytanii zostały ostrzeżone, także przez Amnesty International, jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, że istnieje poważne niebezpieczeństwo, że upadek reżimu irackiego może pociągnąć za sobą taki nieporządek i poważne naruszenia praw człowieka, włączając odwetowe zabójstwa.

-Siły Koalicji muszą wywiązać się ze swoich obowiązków i zrobić wszystko co w ich mocy, aby chronić prawa człowieka wszystkich ludzi w Iraku.- Ponadto, sytuacja zdrowotna w Iraku jest bardzo krytyczna, gdyż wiele szpitali, także w Bagdadzie, nie jest w stanie zająć się tak dużą liczbą przypadków. Dostęp do opieki medycznej i lekarstw staje się bardzo trudny z powodu kurczących się zasobów. Są ostre braki najbardziej potrzebnych leków, zwłaszcza przeciwbólowych, znieczulających oraz antybiotyków.

-Siły Koalicji mają także obowiązek zapewnić dostawy żywności oraz lekarstw mieszkańcom kontrolowanych przez nich stref. Są ponadto zobligowane do zachowania wszystkich medycznych i hospitalizacyjnych placówek i usług, a także dostępu do publicznej opieki medycznej oraz higieny. – dodała Amnesty International.

Tło:

Art. 43 Konwencji Haskich wyraża specyficzne zobowiązanie sił okupacyjnych według prawa humanitarnego. Oznacza to obowiązek przywrócenia i zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Art. 55 Czwartej Konwencji Genewskiej stwierdza, że – w najbardziej możliwym zakresie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, Władze Okupacyjne mają obowiązek zapewnienia żywności i środków medycznych dla ludności; oznaczać to powinno w szczególności niezbędne artykuły spożywcze, zapasy leków i inne artykuły, jeśli zasoby na terytorium okupowanym są niewystarczające.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5043