Irak: Przemoc musi się skończyć – rządy prawa muszą zapanować – Amnesty International

Irak: Przemoc musi się skończyć – rządy prawa muszą zapanować

Grupa zbrojna o nazwie „Sekretna Armia Islamu” (the Secret Islamic Army) przetrzymuje co najmniej siedmiu zakładników, wśród których są trzej Hindusi, trzej Kenijczycy i jeden Egipcjanin. Grupa groziła ścięciem Hindusa po godz 15:00 czasu GMT w piątek, jeśli kuwejcka firma, dla której pracuje, nie wycofa się z kraju.


 


Członkowie innej grupy o nazwie „Szwadrony śmierci irackiego oporu” (the Death Squad of Iraqi Resistance) porwali w czwartek czterech Jordańczyków. Grupa złożyła obietnicę podjęcia „stosownych kroków” w razie, gdyby firma ich zatrudniająca nie przestała współpracować z Amerykanami. Zgodnie z doniesieniami tego samego dnia zostało porwanych dwóch Syryjczyków – kierowców ciężarówek pracujących dla tej samej firmy. Inna grupa bojowników przechwyciła kierowcę z Somalii i zagroziła jego ścięciem jeśli jego kuwejcki pracodawca nie zaprzestanie działalności gospodarczej w Iraku.


 


W środę dokonano egzekucji dwóch Pakistańczyków po tym, jak ich pracodawca odmówił wycofania się z kraju.


 


Co najmniej 70 osób, spośród których większość to osoby cywilne, zginęło bądź doznało obrażeń podczas samobójczego ataku, który miał miejsce w środę w Bakubie, na północ od Bagdadu. Atak nastąpił, gdy samochód wyładowany materiałami wybuchowymi wjechał w tłum ludzi ubiegających się o pracę, którzy stali w kolejce przed komisariatem policji. Co najmniej 20 osób spośród ofiar to pasażerowie przejeżdżającego w pobliżu autobusu.


 


Jak dotąd setki cywilów zmarły na skutek bezpośrednich, bezwzględnych ataków przeprowadzanych przez grupy zbrojne w Iraku. Wielu pracowników zagranicznych zostało porwanych w czasie kilku ostatnich miesięcy a co najmniej ośmiu z nich zostało straconych. Grupy grożą egzekucjami wszystkich zakładników jeśli firmy ich zatrudniające bądź kraje ich pochodzenia nie wycofają swych wojsk z Iraku.


 


„Amnesty International ponawia wezwania skierowane do grup zbrojnych by zaprzestały zabijania cywilów, przeprowadzania bezwzględnych ataków na gęsto zaludnionych obszarach oraz by szanowały minimalne standardy międzynarodowego prawa humanitarnego, sprawiedliwości i człowieczeństwa”.


 


Organizacja nakłania również grupy zbrojne do natychmiastowego zakończenia serii porwań, jak również tortur oraz okrutnego traktowania i zabijania zakładników.


 


Irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno pociągnąć do odpowiedzialności osoby przeprowadzające tego rodzaju ataki.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4729