Irak: Rząd musi ujawnić miejsce przebywania czterech byłych więźniów Guantánamo – Amnesty International

Irak: Rząd musi ujawnić miejsce przebywania czterech byłych więźniów Guantánamo

Według urzędnika Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i międzynarodowych mediów, te cztery osoby – ‘Abbas Habib Rumi al-Naely, ‘Ali ‘Abdul Motalib ‘Uwayd Hassan al-Ta’i, Arkan Mohammad Ghafil al-Karim oraz Hassan ‘Abdul Said – zostały przekazane władzom irackim 18 stycznia 2009. Departament Obrony USA ogłosił na swojej stronie internetowej, że czterech Irakijczyków zostało przeniesionych do Iraku w dniu 17 stycznia 2009. Jednakże do dnia dzisiejszego nieznane są ich losy i miejsce przebywania. MKCK skontaktował się z władzami irackimi i poprosił o informacje na temat tych czterech osób oraz o możliwość spotkania się z nimi. Wyższy urzędnik irackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział podobno, że władze nie wiedzą nic o takim przeniesieniu. Iracki Minister Sprawiedliwości natomiast stwierdził podobno, że czterech Irakijczyków, byłych więźniów Guantánamo Bay, zostało zwróconych do Iraku na początku lutego 2009 i że -w ich sprawie prowadzone jest przez siły bezpieczeństwa śledztwo oraz znajdują się oni pod nadzorem sędziego śledczego.- Dodał też, że sędzia przedłużył ich areszt o 15 dni, po których zostaną postawieni w stan oskarżenia w procesie lub zostaną wypuszczeni.
W swoim liście do irackiego Ministra Spraw Wewnętrznych, Amnesty International wezwała rząd do potwierdzenia faktu, że Irak rzeczywiście otrzymał od władz amerykańskich czterech więźniów, o których mowa powyżej, w celu wyjaśnienia dokładnej daty ich przekazania. Organizacja wezwała do natychmiastowego ujawnienia miejsca przebywania czterech mężczyzn, a także do poinformowania o tym ich rodzin i do umożliwienia im spotkania się z więźniami. Amnesty International poprosiła również o informacje na temat powodów i podstawy prawnej dla uwięzienia czterech mężczyzn. Wezwała również do ich natychmiastowego ich uwolnienia, jeśli nie zostaną im postawione zarzuty o popełnienie przestępstwa i jeśli ich proces nie rozpocznie się szybko i zgodnie z międzynarodowymi normami sprawiedliwego procesu i bez uciekania się do kary śmierci. Amnesty International próbowała również upewnić się, że czterech więźniów jest traktowanych w sposób humanitarny, że mają dostęp do prawników i wszelkiej pomocy medycznej, jakiej mogą potrzebować.
tłum. Bartosz Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3209