Irak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne państwa muszą chronić irackich uchodźców – Amnesty International

Irak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inne państwa muszą chronić irackich uchodźców

AI Index: MDE 14/006/2007    

-Wspólnota międzynarodowa musi natychmiast zaoferować techniczne oraz finansowe wsparcie państwom, które udzieliły schronienia osobom opuszczającym Irak-, powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, jako główni członkowie Sił Wielonarodowych (MNF), jak i rząd Iraku powinny uczynić więcej aby zapewnić długotrwałą ochronę uchodźcom i 1,7 milionowi osób wewnętrznie przesiedlonych w tym kraju.-

Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) stwierdziło w środę, że ponad 1,7 mln Irakijczyków jest obecnie wewnętrznie przesiedlonych, z czego ok. 500 tys. zostało przesiedlonych od czasu bombowania świątyni Shi’a w mieście Samarra w lutym 2006. UNHCR stwierdziło również, że od 2003 roku prawie dwa miliony Irakijczyków znalazło schronienie w państwach sąsiednich. Z tego blisko 700 tys. znajduje się obecnie w Jordanii a ok. 1 mln w Syrii.

Dzięki dobremu położeniu geograficznemu Jordania i Syria są w stanie zapewnić znaczącą pomoc dla irakijskich uchodźców i do tej pory były kluczowymi państwami, które zapewniały wsparcie na tak dużą skalę. Amnesty International uważa, że powinny nadal kontynuować te działania oraz rozszerzać ich zakres wraz z innymi państwami w innych rejonach świata, m.in. przez udzielanie pozwoleń na przekraczanie ich granic dla osób poszukujących schronienia, zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Społeczność międzynarodowa musi jednak uczynić więcej w zakresie zapewnienia pilnie potrzebnego wsparcia. Amnesty International uważa, że alternatywne rozwiązania – takie jak przesiedlenie do państw trzecich – powinny zostać w tej sytuacji rozważone jako opcja, reprezentująca podejście dzielenia się odpowiedzialnością. Oprócz tego 1,7 mln wewnętrznie przesiedlonych osób w Iraku potrzebuje natychmiastowej pomocy. Zarówno rząd Iraku jak i kraje wchodzące w skład Sił Wielonarodowych muszą podjąć wszystkie możliwe kroki aby zapewnić im bezpieczeństwo .

Wiele z państw, które zaoferowały schronienie obywatelom Iraku, nie wymuszały na nich dotychczas powrotu do kraju ojczystego. W interesie ich dalszej ochrony, państwa udzielające schronienia – jak np. Stany Zjednoczone – nie powinny zawracać do Iraku osób, których wnioski o przyznanie azylu zostały odrzucone. Zwłaszcza Stany Zjednoczone ponoszą w tej sytuacji szczególną odpowiedzialność za ochranianie osób przesiedlonych, ponieważ są jednym z inicjatorów trwającego w Iraku konfliktu.  Ponadto, Stany Zjednoczone muszą podjąć proaktywny wysiłek w celu szybszego niż dotychczas zapewnienia bezpiecznego miejsca pobytu kolejnym uchodźcom z Iraku.

-Chociaż to głównie polityka Stanów Zjednoczonych i ich działania militarne przyczyniły się do przerażającej sytuacji w Iraku, do tej pory niewielka liczba Irakijczyków, przesiedlonych w wyniku działań wojennych uzyskała schronienie w USA,- powiedział Malcolm Smart. -Władze Stanów Zjednoczonych muszą sprostać swoim zobowiązaniom w tym zakresie i stać się liderem w wysiłkach skierowanych na zapewnienie długoterminowych i długotrwałych rozwiązań dla uchodźców z Iraku.-

Tłumaczenie: Maria Laitalianen

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3980