Irak: Tortury nie są odosobnionymi przypadkami – potrzeba niezależnego śledztwa – Amnesty International

Irak: Tortury nie są odosobnionymi przypadkami – potrzeba niezależnego śledztwa

„Doniesienia o torturowaniu i znęcaniu się w więzieniu Abu Ghraib, które ostatnio wyszły na jaw, pogorszą delikatną już sytuację. Więzienie cieszyło się złą sławą za czasów Saddama Husajna i nie można dopuścić, by taka sytuacja się powtórzyła. Obywatele Iraku żyli w strachu przed torturami wystarczająco długo. Władze Koalicyjne muszą wyraźnie zasygnalizować, że tortury nie będą w żadnym wypadku tolerowane, dodając, iż Irakijczycy są teraz wolni od tak brutalnego i poniżającego postępowania” – powiedziała Amnesty International.


 


            „Konieczne jest przeprowadzenie niezależnego, jawnego i bezstronnego dochodzenia w związku z zarzutami torturowania. Nic innego nie będzie można potraktować jako wystarczające. Jeśli Irak ma mieć stabilną i spokojną przyszłość, prawa człowieka muszą być centralnym elementem w dalszej drodze do pokoju. Komunikat ten musi być jasno i wyraźnie ogłoszony, by pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy gwałcą prawa człowieka.”


 


            „Nasze szeroko zakrojone dochodzenie w Iraku sugeruje, iż nie jest to odosobniony przypadek. Nie wystarczy, by Stany Zjednoczone reagowały tylko wtedy, gdy jeden z takich brutalnych obrazów trafia na ekran.”


 


            W ubiegłym roku Amnesty International często otrzymywała od Sił Koalicyjnych raporty na temat przypadków torturowania i znęcania się. Aresztowani donoszą, iż stale byli narażani na okrutne, nieludzkie i upokarzające traktowanie podczas ich aresztowania i przetrzymywania. Wielu zatrzymanych powiedziało Amnesty International, że byli oni torturowani i maltretowani podczas przesłuchań przez amerykańskie i brytyjskie wojska. Metody tortur często obejmują pobicia, pozbawianie snu przez dłuższy czas, zmuszanie do przebywania w sprawiających ból pozycjach. Czasem są one połączone z przymusem słuchania bardzo głośnej muzyki, nakładaniem worków na głowę przez dłuższy czas oraz wystawieniem na działanie rażącego światła. Praktycznie żaden z zarzutów znęcania się czy torturowania nie został odpowiednio zbadany przez władze.


 


            Amnesty International nawołuje, aby kompetentny, niezależny i bezstronny organ przeprowadził dochodzenie w sprawie nadużyć przez Siły Koalicyjne. Wyniki dochodzenia powinny być podane do publicznej wiadomości. Co więcej, ofiarom i ich rodzinom powinno być okazane zadośćuczynienie w formie wypłacenia odszkodowania.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4854