IRAK: WAŻĄ SIĘ LOSY PRAW CZŁOWIEKA oświadczenie Irene Khan – Sekretarza Generalnego Amnesty International – Amnesty International

IRAK: WAŻĄ SIĘ LOSY PRAW CZŁOWIEKA oświadczenie Irene Khan – Sekretarza Generalnego Amnesty International

Mieszkańców Iraku nie tylko nadal spotykają cierpienia z strony rządu – systematyczne tortury, pozaprawne egzekucje, -zaginięcia-, arbitralne zatrzymania i niesprawiedliwe procesy, muszą także znosić skutki sankcji ONZ nałożonych w 1990 r. Sankcje wystawiają na niebezpieczeństwo prawo do zdrowia, edukacji, wyżywienia, a w wielu wypadkach są zagrożeniem dla życia setek tysięcy osób, w tym dzieci. Według doniesień reżim iracki umyślnie manipuluje sankcjami w celach propagandowych – ale to nie zwalnia Rady Bezpieczeństwa ONZ z odpowiedzialności za unikanie zniesienia wszystkich postanowień sankcji, które skutkują poważnym łamaniem praw ludności Iraku.

Ponieważ Rada Bezpieczeństwa obraduje nad użyciem siły zbrojnej, musi wziąć pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo i polityczne konsekwencje tych akcji, ale także nieuniknione koszty humanitarne wojny: cywilów, którzy zginą w czasie bombardowań lub walk wewnętrznych, dzieci, które umrą, ponieważ dostęp do artykułów pierwszej potrzeby i pomocy humanitarnej stanie się jeszcze trudniejszy.

Jak dotąd brakuje w debacie troski o życie i bezpieczeństwo ludności Iraku, a także dyskusji o tym jaki los spotka ludzi w efekcie konfliktu oraz jaki będzie miało to wpływ na prawa człowieka ludności w krajach sąsiadujących.

Jako strażnik międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa ONZ na mocy Karty NZ jest odpowiedzialna za poszukiwanie przede wszystkim pokojowych rozwiązań. Musi przypominać swoim najpotężniejszym członkom, że użycie siły jest ostatecznością i musi być stosowane jedynie w zgodzie z prawem międzynarodowym. Musi zastanowić się, czy naprawdę osiągnęliśmy stan bezpośredniego zagrożenia, które nie pozostawia innego wyboru. Nie może nigdy zapominać, że Narody Zjednoczone zostały stworzone, aby zapewniać pokój i popierać prawa człowieka, a nie zachęcać do wojny.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5171