Irak: Wraz z trzema milionami wojennych przesiedleńców, rodzi się nowy kryzys humanitarny – Amnesty International

Irak: Wraz z trzema milionami wojennych przesiedleńców, rodzi się nowy kryzys humanitarny

MDE 14/022/2007
W komunikacie – opublikowanym tuż przed zaplanowaną w dniach 17-18 kwietnia 2007 r. w Genewie konferencją, zwołaną przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) – AI wezwała państwa do pomocy w łagodzeniu sytuacji irackich uchodźców, którzy falami kierują się do Syrii i Jordanii. Napływ uchodźców do tych krajów nasilił się po ataku uzbrojonych powstańców na jedno ze świętych miejsc Iraku – meczet w Samarze, w lutym 2007 r. Atak pokazał, że celem krwawych ataków zbuntowanych grup zbrojnych jest przede wszystkim ludność cywilna z rozsianych po całym kraju, niezwykle podzielonych społeczności lokalnych.
-Syria i Jordania, które łącznie przyjęły około dwa miliony Irakijczyków, jak na razie brały na siebie ciężar tych masowych migracji. Musi jednak istnieć granica, której nie należy przekraczać – szczególnie w obliczu wzrastającej fali uchodźctwa, wymuszonej toczącym się konfliktem- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Jest niezwykle istotne, aby rządy innych państw  zajęły się rozwiązaniem zaistniałej sytuacji i dostarczyły – a nie tylko obiecywały – bezpośrednią pomoc uchodźcom. Wszyscy oni zasługują na to by otrzymać odpowiednie lokum i wyżywienie, wraz z dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji – zarówno w Syrii, Jordanii jak i innych krajach, które pomagają udźwignąć konsekwencje irackiej katastrofy-.
Oprócz konieczności niesienia bezpośredniej pomocy irackim uchodźcom i krajom, do których się udają, Amnesty International wzywa również Stany Zjednoczone, Unię Europejską i inne kraje do powołania rozwiniętych programów przesiedleńczych, mających na celu udzielenie pomocy irackim uchodźcom – szczególnie tym najbardziej narażonym na ataki – w rozpoczęciu nowego życia z dala od strefy konfliktu. Amnesty International zwraca również uwagę na potrzebę zapewnienia skutecznej ochrony wszystkim uchodźcom i osobom starającym się o azyl. -Rząd Wielkiej Brytanii i inne rządy, które nalegają aby osoby, którym nie udzielono azylu, powróciły do Iraku – powołując się na względny spokój kurdyjskiej (północnej) części kraju – powinny zaniechać tego sposobu myślenia- – powiedział Malcolm Smart. -Życie Irakijczyków nie powinno być wystawiane na ryzyko przez rządy, które chcą w ten sposób zademonstrować opinii publicznej swą rygorystyczną politykę wobec osób, ubiegających się o azyl. Tego typu zachowanie to igranie z ludzkim życiem.-
Amnesty International wzywa również do działania w sprawie setek tysięcy Irakijczyków, przesiedlonych wewnątrz kraju. -Rząd Iraku, kraje współtworzące Siły Wielonarodowe, inne rządy, a także przywódcy polityczni i religijni w regionie powinni podwoić swe wysiłki na rzecz znalezienia politycznego rozwiązania, zdolnego zakończyć wszechobecną przemoc i pozwalającego Irakijczykom na powrót do ich domów i życie w spokoju- – powiedział Malcolm Smart. -Do czasu, aż zostanie znalezione odpowiednie rozwiązanie, które nie stałoby w sprzeczności z prawami człowieka, Irakijczycy płacić będą najwyższą możliwą cenę, a stabilność regionu wciąż będzie głęboko zachwiana-.
Komunikat Amnesty International Irak: Pogłębiający się kryzys uchodźców dostępny jest w języku angielskim na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engmde140212007 Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

3911