IRAN: Abbas Lisani wolny – Amnesty International

IRAN: Abbas Lisani wolny

Ten prominentny działacz na rzecz praw azerskiej mniejszości w Iranie został skazany na 18 miesięcy więzienia i 50 batów za udział w demonstracji w swoim rodzinnym mieście Ardebil w maju 2006 r. Uczestnicy demonstracji protestowali przeciwko publikacji w gazecie komiksu uznanego przez wielu Azerów za obraźliwy. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w październiku tego samego roku. Kary chłosty jeszcze nie wykonano.
Drugi wyrok, tym razem roku pozbawienia wolności, został wydany w sierpniu 2006 r. i dotyczył udziału Lisaniego w pokojowym zgromadzeniu kulturalnym na zamku Babek w 2003 r. Z kolei w kwietniu br. Lisani otrzymał karę grzywny w wysokości 50.000 tomanów (równowartość $50.125) za rzekome -zakłócanie porządku publicznego- w trakcie innego zgromadzenia w Tabrizie, na północnym-zachodzie Iranu, w czerwcu 2005 r.
W czasie odbywania kary Abbas Lisani prowadził kilka strajków głodowych, m.in. przeciwko przeniesieniu go do więzienia Yazd, w którym traktowano go brutalnie. Z tego powodu pozbawiono go przysługującego mu prawa do przepustki (przerwy w odbywaniu kary).
7 października 2008 r. Abbas Lisani trafił do siedziby służb wywiadu w Yazd, gdzie przesłuchiwano go przez 10 godzin na temat tego, co zamierza robić po zwolnieniu. Na przesłuchaniu byli obecni funkcjonariusze wywiadu z jego rodzinnego miasta Ardebil. Na kilka dni przed jego uwolnieniem prokurator generalny i wywiad w Ardebil grozili jego rodzinie, że zostanie ponownie aresztowany, jeśli weźmie udział w jakiejkolwiek akcji lub zaangażuje się w jakikolwiek ruch.
Abbas Lisani był bohaterem pilnej akcji nr 74 z 27 marca 2008 r. Dalsze działania w jego sprawie nie są konieczne. Dziękujemy tym, którzy wysłali apele.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/167/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3298