Iran – Arbitralne zatrzymanie/ możliwy więzień sumienia/ obawa o stan zdrowia – Amnesty International

Iran – Arbitralne zatrzymanie/ możliwy więzień sumienia/ obawa o stan zdrowia

IRANMansour Ossanlu (m), przewodniczący Związku
Zawodowego Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i
Podmiejskiej w Teheranie  (Sherkat-e Vahed)


 Mansour Ossanlu, przewodniczący Związku Zawodowego Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i Podmiejskiej w Teheranie (Sherkat-e Vahed) od 22 grudnia 2005 r. przebywa w zamknięciu na 209 oddziale wiezienia Evin w stołecznym Teheranie. Niewykluczone, że jest on więźniem sumienia, zatrzymanym wyłącznie z powodu pokojowej działalności w związku zawodowym. Według doniesień, Ossanlu ma problemy z oczami i jeśli natychmiast nie otrzyma pomocy medycznej, może stracić wzrok.


 


Mansour Ossanlu znajdował się wśród dwunastu działaczy Związku, których – jak wynika z relacji –  policja zatrzymała w ich domach 22 grudnia 2005 r. Wydaje się, że aresztowania nastąpiły wskutek pokojowej działalności, którą zatrzymani prowadzili w ramach związku zawodowego. Wkrótce potem czterech spośród dwunastu osób zostało zwolnionych z aresztu. 25 grudnia, podczas strajku autobusowego, aresztowano członków Związku, którzy domagali się zwolnienia ich kolegów. 26 grudnia zwolniono wszystkich zatrzymanych oprócz Ossanlu i sześciu innych członków Zarządu. Tych sześciu uwolniono w dwa dni później, w areszcie pozostał tylko Ossanlu. Nie przyznano mu dostępu do adwokata, a doniesienia pozwalają przypuszczać, że może zostać oskarżony o kontakty z zagranicznymi irańskimi ugrupowaniami opozycyjnymi i o przygotowywanie zbrojnego zamachu na obecne władze państwowe.


 


Jak wynika z relacji, 31 grudnia siedmiu członków Związku, w tym Mansour Hayat Ghaybi (lub Ghaybati); Ebrahim Madadi; Reza Tarazi, Gholamreza Mirza’i; Abbas Najand Kouhi i Ali Zad Ossein, zostało wezwanych, by następnego dnia stawili się przed Sądem Rewolucyjnym, m.in. pod zarzutem zakłócania porządku publicznego. Jednakże 1 stycznia, na skutek protestu urządzonego przez związkowców przed gmachem sądu, siedmiu wezwanym oświadczono podobno, że ich proces został odwołany.


 


7 stycznia pracownicy Towarzystwa Komunikacji Miejskiej zorganizowali kolejny strajk, podczas którego zatrzymano podobno pięciu kierowców. Jak wynika z relacji, wszyscy zostali następnie zwolnieni.


 


TŁO WYDARZEŃZwiązek Zawodowy Towarzystwa Komunikacji Miejskiej i Podmiejskiej w Teheranie powstał przypuszczalnie w 1979 r., a w 2004 r. wznowił działalność po trwającej dwadzieścia pięć lat delegalizacji i wciąż nie jest uznawany przez władze.
Iran ratyfikował Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR). Artykuł 22 (1) tego dokumentu głosi, że: „Każdemu przysługuje prawo do wolnego stowarzyszania się, w tym do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich w celu ochrony własnych interesów”. Artykuł 26 Konstytucji Iranu mówi, że: „Zezwala się na tworzenie partii, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz politycznych pod warunkiem, że nie łamią one zasad niepodległości, wolności, jedności państwowej, zasad islamu lub nie uderzają w podstawy republiki islamskiej. Nikomu nie można zakazać przynależności do wyżej wymienionych grup i nikogo nie można zmuszać do wstępowania do nich.  


 


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:


 
  • wyrażając obawę w związku z przedłużającym się okresem zatrzymania Mansoura Ossanlu, który przebywa na 209 oddziale w więzieniu Evin;


  • zwracając się o udzielenie gwarancji, że podczas pobytu w areszcie więzień nie będzie torturowany ani maltretowany;


  • wyrażając troskę, że Ossanlu może być przetrzymywany wyłącznie ze względu na pokojową działalność w związku zawodowym; jeśliby ta obawa potwierdziła się, Ossanlu powinien zostać natychmiast i bezwarunkowo zwolniony, jeśli nie – należy wezwać władze, by niezwłocznie przedstawiły mu zarzuty popełnienia przestępstwa i wytoczyły mu uczciwy proces;


  • wyrażając troskę w związku z informacją, że powodu poważnych kłopotów z okiem Ossanlu potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej i wzywając, by natychmiast zapewniono mu wszelką potrzebną opiekę lekarską;


  • wzywając władze, by niezwłocznie udzieliły mu zezwolenia na kontakty z adwokatem, wybranym dowolnie przez więźnia lub jego rodzinę;


  • przypominając władzom o ich zobowiązaniach wynikających z ratyfikowania ICCPR, który w artykule 22 (1) gwarantuje prawo do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

 


PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:


 


1. Przewodniczący Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:+ 98 21 649 5880 (proszę zaznaczyć
“For the attention of the Office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei,
Qom)
Email:
info@wilayah.org
Forma grzecznościowa: Wasza Wysokość/ Your Excellency


 


2. Przewodniczący Sądownictwa
Jego Ekscelencja Ajatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr,
Tehran,
Islamska Republika Iranu
Email:
irjpr@iranjudiciary.org (należy zaznaczyć: „Proszę przekazać do Jego Ekscelencji Ajatollaha Shahroudiego lub ze strony Władzy Sądowniczej : www.iranjudiciary.org/feedback_en.html
Fax: + 98 21 8 879 6671 / 6 640 4018 / 6 640 4019
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency


 W razie wysyłania apeli po 20 lutego 2006 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4195