Iran: dalsze egzekucje dzieci i nieletnich przestępców – Amnesty International

Iran: dalsze egzekucje dzieci i nieletnich przestępców

Dwie osoby: osiemnastolatek znany tylko jako A. M. i nieletni Mahmoud A. zostali publicznie powieszeni 19 lipca 2005 w Mashhad, mieście w północno – wschodniej części kraju. Według raportów, zostali oni skazani za napastowanie seksualne trzynastoletniego chłopca i uwięzieni 14 miesięcy temu. Przed egzekucją wymierzono także karę chłosty za picie, naruszanie spokoju i kradzież (każdy ze skazanych otrzymał 228 razów).


Dwudziestoletni Ali Safarpour Rajabi został powieszony 13 lipca 2005 za zabicie w Poldokhtar oficera policji Hamida Enshadi. Według dokumentów Amnesty International jego wyrok zapadł w lutym 2002 roku, gdy miał on 17 lat, przestępstwo zaś mógł popełnić jako szesnastolatek.


Iran, jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  (ICCPR) i Konwencji o Prawach Dziecka (KPD), zobowiązał się wstrzymać dokonywanie egzekucji za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 lat.


W ciągu ostatnich czterech lat władze irańskie rozważały prawne zakazanie stosowania kary śmierci za takie przestępstwa. Zgodnie z Artykułem 1210(1) irańskiego Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność karną ponoszą chłopcy od 15 roku życia i dziewczęta od 9 roku życia.


Po analizie drugiego okresu implementacji zaleceń KPD, Komitet Praw Dziecka przy ONZ (niezależne ciało eksperckie, powołane na mocy Konwencji do monitoringu zgodności działań państw – stron z jej postanowieniami) wezwał w styczniu 2005 władze Iranu:


·         „do podjęcia kroków niezbędnych do natychmiastowego zaprzestania wykonywania kary śmierci na osobach, które popełniły przestępstwo jako nieletni;


·         do podjęcia odpowiednich środków prawnych i przekształcenia tych kar w sposób zgodny z Konwencją;


·         do zaprzestania skazywania na śmierć osób, które popełniły przestępstwo jako nieletni, zgodnie z artykułem 37 Konwencji”,


oraz:


·         „do natychmiastowego zawieszenia zasądzania i stosowania wszelkich form tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, takiego jak amputacje, chłosta lub kamienowanie na osobach, które popełniły przestępstwo jako nieletni”. (paragrafy 30 i 72.b Podsumowania Obserwacji Komitetu, UN Doc. CRC/C/15/Add.254.)


W tym roku dokonano w Iranie egzekucji co najmniej czterech osób skazanych za przestępstwa popełnione przed 18 rokiem życia, w tym jednej osoby wciąż niepełnoletniej. Amnesty International odnotowała w 2005 roku 42 egzekucje, ale liczba ta może być wyższa.


Skazywanie dzieci na śmierć, dokonywanie ich egzekucji i stosowanie wszelkich form przemocy wobec nich powinno być w Iranie bezwarunkowo zaprzestane.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4330