Iran: Dwudziesta rocznica więziennej masakry z 1988 roku – Amnesty International

Iran: Dwudziesta rocznica więziennej masakry z 1988 roku

Stowarzyszenie wzywa również obecne władze Iranu by nie zabraniały krewnym zabitych odwiedzania w dniu 29 sierpnia cmentarza Khavaran w południowym Teheranie w celu obchodzenia rocznicy oraz domagania się sprawiedliwości. Setki spośród zabitych w czasie zbiorowych egzekucji pochowane są na tym cmentarzu; wiele z nich spoczęło w zbiorowych, bezimiennych grobach.
Amnesty International obawia się, że irańskie władze mogą uniemożliwiać organizację wszelkich protestów związanych z -masakrą więzienną-. Stowarzyszenie przypomina rządowi irańskiemu o jego zgodnych z prawem międzynarodowym obowiązkach związanych z zezwalaniem wszystkim obywatelom na wyrażanie ich opinii bez strachu przed aresztowaniem oraz z umożliwieniem pokojowego gromadzenia się ludzi w celu wyrażania poglądów.
Międzynarodowe przepisy wymagają by władze irańskie przeprowadziły gruntowne i obiektywne śledztwa wobec naruszeń prawa do życia, takich jak te popełnione w trakcie -masakry więziennej-, która rozpoczęła się w 1988 roku i trwała również w roku kolejnym. Władze muszą również zidentyfikować osoby odpowiedzialne za te wydarzenia. Zaniedbania w dążeniu do prawdy, jakie wciąż mają miejsce oraz upływający czas nie mogą w żadnym stopniu wpływać na zmniejszenie odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.
Odpowiedzialni za zabójstwa powinni zostać postawieni w stan oskarżenia i osądzeni przed regularnym i prawnie ukonstytuowanym sądem przy zachowaniu wszystkich niezbędnych wymogów proceduralnych i w zgodzie ze międzynarodowymi standardami sprawiedliwych procesów. Jeśli zostaną uznani za winnych, powinny zostać na nich nałożone kary adekwatne do czynów których się dopuścili. Kary powinny uwzględniać powagę i ciężar zbrodni, jednak nie może to być kara śmierci.
Tło wydarzeń

Rozpoczęta w sierpniu 1988 roku przez władze irańskie fala egzekucji na więźniach politycznych zakończona została krótko przed dziesiąta rocznicą rewolucji islamskiej – w lutym 1989 roku. Była to największa fala egzekucji od czasu tych z lat 1979 – 1980, które wieńczyły rewolucję w Iranie w 1979 roku. Szacuje się, że w latach 1988 – 89 zabitych zostało od 4,5 do 5 tysięcy więźniów politycznych, w tym również kobiety.
Tłumaczył Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3486