Iran: masowa egzekucja (29 osób) – Amnesty International

Iran: masowa egzekucja (29 osób)

Władze irańskie poinformowały, że skazańcy zostali straceni przez powieszenie za popełnienie poważnych przestępstw, takich jak morderstwa czy przemyt narkotyków. Niemniej jednak władze podały szczegóły dotyczące zarzutów tylko 10 spośród straconych osób, nie ujawniając szczegółów rozprawy sądowej, podczas której skazanych zostało 29 osób. W przeszłości wielu więźniów było skazywanych na śmierć po niesprawiedliwych procesach sądowych.
Władze irańskie sprzeciwiają się zniesieniu masowych egzekucji, wbrew rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 18 grudnia 2007, która wzywa wszystkie państwa do -ustanowienia moratorium na wykonywanie kary śmierci, a następnie do jej całkowitego zniesienia-. Rezolucja ta – uchwalona przez zdecydowaną większość państw członkowskich ONZ – wzywała rządy do informowania Sekretarza Generalnego ONZ o przestrzeganiu -zabezpieczeń gwarantujących ochronę praw tych, którym grozi kara śmierci-.
 Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich warunkach i we wszystkich państwach, ponieważ jest ona pogwałceniem prawa do życia oraz dlatego, że jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą.
Tłumaczyła Monika Kisiel – Deptuła
 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3506