Iran: Obrońca i syn Sakineh Mohammadi Ashtiani zatrzymani – Amnesty International

Iran: Obrońca i syn Sakineh Mohammadi Ashtiani zatrzymani

Javid Houtan Kiyan, prawnik Sakineh i Sajjad Qaderzadeh, jej syn, zostali aresztowani w biurze pierwszego z nich razem z dwoma niemieckimi dziennikarzami, którzy przeprowadzali z nimi wywiad. Prokurator Krajowy Gholam-Hossein Mohseni-Ejei potwierdził następnego dnia aresztowanie dwójki Niemców.
Aresztowanie Javida Houtana Kiyana zostało potwierdzone 1 listopada, kiedy Prokurator Krajowy stwierdził, że adwokat i dwóch Niemców zostało aresztowanych pod zarzutem posiadania trzech fałszywych lub zduplikowanych dowodów tożsamości. Stwierdził, że sprawa ma związek z -antyrewolucyjnymi organizacjami za granicą- i śledztwo jest nadal w toku. Jak na razie aresztowanie Sajjada Qaderzadeha nie zostało oficjalnie potwierdzone, chociaż Rajanews, strona internetowa zbliżona do władz odnosiła się do tego. Amnesty sądzi, że zarówno on, jak i Javid Houtan Kiyan są więzieni w Tabrizie bez dostępu do prawników i rodzin.
Jeżeli Qaderzadeh i Javid Houtan Kiyan są więzieni wyłącznie za pokojowe korzystanie z wolności wypowiedzi i w związku z działaniami na rzecz ocalenia Sakineh, powinni zostać zwolnieni bezzwłocznie i bezwarunkowo, podobnie jak każde inne osoby w takich sytuacjach. W innym przypadku, powinni zostać zwolnieni, o ile nie zostaną oskarżeni o jasno określone przestępstwo i sądzeni szybko i rzetelnie, zgodnie z zasadami zawartymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną.
Wezwij władze Iranu do:

  • Uwolnienia Javida Houtana Kiyana i Sajjada Qaderzadeha oraz wszelkich innych bezzwłocznie i bezwarunkowo, jeżeli są przetrzymywani wyłącznie w związku z pokojowym przekazywaniem informacji o sprawie Sakineh Mohammadi Ashtiani
  • Zapewnienia, że nie będą torturowani i źle traktowani w czasie zatrzymania
  • Zapewnienia im możliwości kontaktu z rodzinami i obrońcami z wyboru
  • Niewykonywania egzekucji na Sakineh Mohammadi Ashtiani w żaden sposób i uwolnienia jej, jeżeli jest więziona wyłącznie z powodu utrzymywania konsensualnych kontaktów seksualnych, co oznacza, że jest więźniem sumienia.

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 15 grudnia 2010 na adresy podane w opisie sprawy Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2542