Iran: Ofiary gwałtu i tortur ponownie zagrożone – Amnesty International

Iran: Ofiary gwałtu i tortur ponownie zagrożone

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele władzy sądowniczej przeprowadziły nalot, a następnie zamknęły biura komitetu założonego przez Mahdi-ego Karroubi-ego. Komitet ten miał za zadanie zbierać informacje o torturach i innych nadużyciach, których dopuszczono się wobec zatrzymanych w czasie protestów bojkotujących wyniki wyborów prezydenckich z 12 czerwca.
Komitet założony przez Mehdi-ego Karroubi-ego i popierany przez Mirę Hosseina Mousavi-ego, który podobnie jak Karroubi był jednym z czterech kandydatów dopuszczonych do uczestniczenia 12 czerwca w wyborach prezydenckich, otwarcie oskarżał siły bezpieczeństwa o stosowanie gwałtu i tortur wobec ludzi zatrzymanych za protestowanie przeciw oficjalnym wynikom wyborów.
Urzędnicy sądowi zadecydowali również o zamknięciu Zrzeszenia na rzecz Ochrony Praw Więźniów (Association for the Defence of Prisoners Rights), które również zajmowało się opracowywaniem informacji o torturach i nadużyciach siły w stosunku do zatrzymanych. Zrzeszenie zostało założone przez Emaddedina Baghi-ego, aktywistę walczącego o prawa człowieka.
Działając z rozkazu Prokuratora Generalnego, urzędnicy sądu wynieśli komputery, akta i archiwa, następnie wymusili zamknięcie komitetu założonego przez dwóch kandydatów na prezydenta. Rzekomo, komitet dostarczył ostatnio do parlamentarnego komitetu informacje umożliwiające rozpoczęcie śledztwa w sprawie nadużyć.
Przejęte archiwa zawierały informacje pozwalające urzędnikom sądowym na zidentyfikowanie wcześniej zatrzymanych, którzy ze względu na obawy przed represjami i torturami, zdecydowali się zeznawać przy zasztrzeżeniu poufności.
We wtorek, 8 września doradcy Mir Hosseina Mousavi-ego i Mehdi-ego Karroubi-ego, odpowiednio Alireza Beheshti i Morteza Alviri, zostali zatrzymani. Tego samego dnia urzędnicy sądu przeprowadzili nalot na Zrzeszenie na rzecz Ochrony Praw Więźniów, zajmując archiwa zrzeszenia i nakazując jego zamknięcie. Władze zarządziły przymusowe zamknięcie biur Mehdi-ego Karroubi-ego i jego partii Etemad-e Melli. Zatrzymano również Mohammada Davari-ego, redaktora naczelnego Saham News, strony internetowej, na której ukazywały się publikacje tejże partii.
,,Najwyższy Przywódca musi sam wyjść z interwencją i zagwarantować, że poważne nadużycia siły, których dopuszczono się wobec protestujących przeciwko wynikom wyborów, nie będą ukrywane- powiedziała Irene Khan. -W szczególności trzeba zapewnić pełną ochronę ofiarom gwałtów, tortur i innych rodzajów nadużywania siły przed prześladowaniami lub dalszymi przejawami podobnych nadużyć.-
Amnesty International nie przestaje ponaglać Najwyższego Przywódcę Alego Chamenei-ego, aby zaprosił do Iranu międzynarodowych ekspertów, np. Specjalnych Wysłanników ONZ ds. tortur i spraw nadzwyczajnych oraz przyspieszonych i samowolnych egzekucji, w celu przeprowadzenia niezależnego śledztwa.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2978