Iran: Wspólne oświadczenie Shirin Ebadi i Irene Khan – Amnesty International

Iran: Wspólne oświadczenie Shirin Ebadi i Irene Khan

-Trzy dni temu tysiące ludzi w ponad 100 miastach na całym świecie przyłączyło się do Światowego Dnia Akcji w proteście przeciwko licznym aresztowaniom, pobiciom i zabójstwom, które towarzyszyły próbie przeforsowania ogłoszonych wyników wyborów, które są przedmiotem powszechnej krytyki, przez władze irańskie- stwierdziła Irene Khan. -Celem tego protestu było wyrażenie naszej solidarności z tymi, których prawa są w Iranie naruszane, oraz wysłanie wiadomości do Najwyższego Przywódcy Iranu i osób z nim związanych, że naruszenia muszą się skończyć. Świat patrzy.- Shirin Ebadi, najwybitniejsza irańska prawniczka i obrończyni praw człowieka, przebywa w Londynie na zaproszenie Amnesty International.
Organizacja, którą założyła w roku 2001 – Centrum Obrońców Praw Człowieka – została ubiegłego grudnia zamknięta w trybie przyśpieszonym przez irańskie władze, ponieważ jej członkowie próbowali promować prawa człowieka i bronić osób, które były więzione i torturowane. Od początku protestów, które wybuchły w związku z wyborami, więzionych jest przynajmniej troje z przywódców tej organizacji – dziennikarz Abdolreza Tajik oraz wybitni prawnicy zajmujący się prawami człowieka Abdolfattah Soltani i Mohammad Ali Dadkhah. Dwoje z nich jest przetrzymywanych w cieszącym się złą sławą więzieniu Evin, a miejsce pobytu Mohammada Ali-ego Dadkhaha jest nieznane, co wzbudza szczególne obawy o jego bezpieczeństwo.
-Odbywa się obława na moich współpracowników, ponieważ pracują oni aby promować sprawiedliwość i rządy prawa, oraz aby bronić praw człowieka obywateli Iranu- stwierdziła Shirin Ebadi, która w roku 2003 otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. -Teraz marnieją oni w więzieniu, podobnie jak wiele innych osób w moim kraju, ponieważ stają w obronie uniwersalnych wartości – prawa do wolności opinii i wypowiedzi – oraz do pokojowego rejestrowania swoich protestów bez obawy o aresztowania lub ataki ze strony brutalnych sił, takich jak basidżi. Irene Khan i Shirin Ebadi zaapelowały, by międzynarodowe uwaga i wysiłki nie ustawały, bez względu na to jak bardzo nieustępliwe wydają się władze w Teheranie.
-Ludzie w Iranie potrzebują obecnie międzynarodowego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ to teraz mają w Teheranie miejsce polityczne zmiany,- powiedziała Shirin Ebadi. -Międzynarodowa uwaga i presja muszą trwać i nasilać się, jeśli mają mieć wpływ na decydentów w Teheranie. -Szczególnie ONZ powinna przyjąć bardziej stanowcze stanowisko,- stwierdziła Irene Khan. -Przy pomocy mechanizmów dotyczących m.in. praw człowieka, ONZ musi przeprowadzić śledztwo w sprawie naruszeń, które mają miejsce w Iranie oraz zebrać dowody, które pewnego dnia będą mogły zostać wykorzystane do postawienia odpowiedzialnych osób przed wymiarem sprawiedliwości-. Shirin Ebadi odwiedza Londyn w ramach międzynarodowej kampanii prowadzonej w celu uwidocznienia naruszeń praw człowieka w Iranie i wspierania ogólnoświatowej akcji, którą Amnesty International prowadzi w obronie Centrum Obrońców Praw Człowieka i jego członków oraz umożliwienia jego ponownego otwarcia i prowadzenia działań.
tłum. B. Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3006