Iran: Zakończcie stosowanie nacisku na obrońców praw kobiet! – Amnesty International

Iran: Zakończcie stosowanie nacisku na obrońców praw kobiet!

Kampania Na Rzecz Równości jest siecią indywidualnych jednostek pracujących na rzecz zakończenia legalnej w świetle prawa dyskryminacji kobiet. Kampania ma w swym zamierzeniu przekazanie kobietom informacji o ich prawach oraz ma na celu zebranie miliona podpisów irańskiej opinii publicznej pod petycją przeciwko dyskryminującym prawom.
Dwa lata po rozpoczęciu Kampanii obrońcy praw kobiet stają twarzą w twarz z rosnącymi represjami w związku z próbami głoszenia na szeroką skalę swych żądań dotyczących równego traktowania. Władze w dalszym ciągu nakładają obostrzenia w stosunku do prowadzenia otwartej, zgodnej z prawem i pokojowej działalności na forum publicznym.
Pojawiają się także niepokojące znamiona rozwoju w kierunku umocnienia i coraz dalej idącej dyskryminacji kobiet w Iranie. W szczególności nowa ustawa o ochronie rodziny przyjęta w lipcu przez Komitet Prawa i Spraw Prawnych irańskiego parlamentu nie tylko nie stawia czoła dyskryminacji kobiet w stosunkach małżeńskich, w przypadku rozwodu oraz opieki nad dziećmi, ale również, jeśli wejdzie w życie, zniesie warunek uzyskania zgody pierwszej żony przed poślubieniem przez męża kolejnej. Ustawa nadal wymaga dalszego przyjęcia przez parlament i akceptacji Rady Kuratorów (—), ale przedstawia sobą bardzo niepokojącą tendencję.
Amnesty International nawołuje rząd i parlament Iranu do zaprzestania umacniania dyskryminacji i poczynienia kroku naprzód poprzez przyjęcie pakietu reform. Reformy miałyby zakończyć prawne i rzeczywiste działania pozwalające na utrzymanie dyskryminacji kobiet, stanowiących połowę społeczeństwa Iranu, oraz odmawiające kobietom korzystania z przywileju praw człowieka. Amnesty Internatinal wzywa ponadto Iran do ratyfikowania, bez zgłaszania zastrzeżeń Konwencji o Zniesieniu Wszelkich Form dyskryminacji Kobiet, i do ujednolicenia obowiązujących obecnie norm z tą Konwencją.
Od rozpoczęcia Kampanii, Amnesty International zgromadziło informacje dotyczące prześladowania aktywistów uczestniczących w działaniach Kampanii Na Rzecz Równości. Spotykają się oni z pogróżkami telefonicznymi osób podających się za oficerów wywiadu, które ostrzegają przed przeprowadzaniem zaplanowanych wcześniej spotkań. Aktywiści są powstrzymywani przed organizowaniem pokojowych zgromadzeń i demonstracji, a do dnia dzisiejszego strona główna Kampanii Na Rzecz Równości została była blokowana przynajmniej 11 razy, a w kilku irańskich prowincjach ograniczenia objęły również regionalne strony Kampanii.
Kilku aktywistów zostało skazanych lub spotkało się z oskarżeniami spowodowanymi pokojowym demonstrowaniem na rzecz praw kobiet. Amnesty International nawołuje do odrzucenia zarzutów i do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia osób odbywających karę więzienia.
Amir Yaghoub-Ali został skazany w maju 2008 roku na rok więzienia za zbieranie podpisów w Parku Daneshjou w Teheranie w lipcu 2007 roku. W chwili obecnej oczekuje na wolności na mający się wkrótce odbyć proces apelacyjny w stosunku do wymierzonego wyroku.
W czerwcu 2008 roku Hana Abi, członkini irańskiej mniejszości kurdyjskiej oraz członkini Kampanii w prowincji Kurdyjskiej i w pozarządowej organizacji Azad Mehr została skazana na najwyższy możliwy w takim wypadku wymiar kary 5 lat więzienia oraz na przesiedlenie, na skutek oskarżenia o -gromadzenie się i zmowę do popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu-. Hana Abi została wezwana do biura prokuratora w sierpniu 2008 roku i pouczona co do przekazywania jakichkolwiek informacji poza mury więzienne. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce grozi jej oskarżenie o -szerzenie propagandy antypaństwowej-.
Zeynab Bayzeydi, kolejna kurdyjska aktywistka na rzecz praw kobiet została skazana w sierpniu 2008 roku na 4 lata więzienia i przesiedlenie za jej działalność na rzecz poparcia dla praw kobiet, której to działalności zaprzeczyła, poza tą wynikającą z działalności w  Kampanii na Rzecz Równości.
Obrońcy praw kobiet w Iranie opisują panującą tam atmosferę jako atmosferę narastających represji i ograniczenia wolności publicznej do prowadzenia zgodnych z prawem, pokojowych działań.
W wywiadzie (link do wywiadu) z Amnesty International, Sussan Tahmasebi członkini-założycielka Kampanii na Rzecz Równości wyjaśnia:
-Jesteśmy zmuszane prowadzić nasze spotkania, szkolenia i seminaria w domach, jednak służby bezpieczeństwa nadal ciężko pracują, by zniechęcić nas nawet do tego typu spotkań. Zdarzało się, że zebrania były przerywane, a ich uczestnicy aresztowani.-
-Prawie 50 osób zostało aresztowanych i oskarżonych o bliżej nieokreślone stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa lub szerzenie antypaństwowej propagandy.-
W dziesiąta rocznicę obchodów Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Obrońcach Praw Człowieka, mającej na celu ochronę obrońców praw człowieka przed przemocą oraz zastraszeniem, spowodowanych podejmowaną dziłalnością, Amnesty International nawołuje władze Iranu zarówno do ochrony obrońców praw człowieka jak i poszanowania i docenienia pracy, której się podejmują. Organizacja wzywa ponadto do natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów sumienia, włączając w to działaczy Kampanii Na Rzecz Równości, którzy pozostają w chwili obecnej w niewoli.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3466