Iran: Zatrzymaj egzekucję poprzez ukamienowanie – Amnesty International

Iran: Zatrzymaj egzekucję poprzez ukamienowanie

Sakineh Mohammadi została skazana w dniu 15 maja 2006 r. za -bycie w nielegalnym związku- z dwoma mężczyznami. Zgodnie z wyrokiem wykonano na niej karę chłosty w wysokości 99 batów. Następnie we wrześniu 2006 r., podczas procesu mężczyzny oskarżonego o zamordowanie jej męża, została oskarżona o -cudzołóstwo, podczas gdy pozostawała w związku małżeńskim-. W trakcie procesu, Sakineh Mohammadi wycofała -przyznanie się-, które złożyła w trakcie przesłuchania przed rozpoczęciem procesu, twierdząc, że została do niego zmuszona i zaprzeczyła cudzołóstwu. Dwoje z pięciu sędziów uznało ją za niewinną, stwierdzając, że Sakineh Mohammadi już została poddana karze chłosty i dodając, że nie znaleźli wystarczającego dowodu zdrady w sprawie przeciwko niej.
Jednak trzech innych sędziów, w tym sędzia przewodniczący, uznało ją winną na podstawie -wiedzy sędziego-, przepisu irańskiego prawa, które zezwala sędziom na dokonywanie własnych subiektywnych i czasem arbitralnych decyzji, nawet w przypadku braku jasnych dowodów. Skazana przez większość z pięciu sędziów, Sakineh Mohammadi została skazana na śmierć poprzez ukamienowanie.
Kara śmierci została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w dniu 27 maja 2007 roku. Sprawa Sakineh Mohammadi została wysłana trzykrotnie do Komisji ds. Amnestii i Ułaskawień, ale wniosek o ułaskawienie został odrzucony. W tej sytuacji droga prawna jest wyczerpana i Sakineh Mohammadi jest zagrożona wykonaniem wyroku.
Prosimy o natychmiastowe w języku perskim, arabskim, angielskim lub w Twoim języku ojczystym, wzywając władz

  • aby nie wykonano egzekucji Sakineh Mohammadi;
  • do natychmiastowego i skutecznego moratorium na wykonywanie egzekucji przez ukamienowanie oraz używanie innych form egzekucji jak również okrutnych i nieludzkich kar, w tym kary chłosty.

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli na adresy:
Naczelnika Sądownictwa
Ayatollah Sadeqh Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary) (Biuro Naczelnika Sądownictwa)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737
Islamic Republic of Iran
E-maile wysyłać można za pośrednictwem witryny: http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx. W pierwszym oknie z gwiazdką proszę wpisać swoje imię, w drugim nazwisko, w trzecim Wasz adres e-mail.
Nagłówek: Your Excellency\Wasza Ekscelencjo
Szef Sądownictwa Prowincji Wschodni Azerbejdżan
Head of the Judiciary in East Azerbaijan Province
Hojjatoleslam Malek-Ashtar Sharifi
Office of the Head of the Judiciary in Tabriz
East Azerbaijan
Islamic Republic of Iran
Zwrot grzecznościowy: : Your Excellency
Prosimy także o wysyłanie kopii listów na adres irańskiej ambasady w Polsce:
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Adres e-mail: iranemb@iranemb.warsaw.pl
Tło sprawy:
W Iranie ukamienowanie jest przewidziane jako sposób egzekucji osób skazanych za popełnienie przestępstwa -cudzołóstwa, podczas gdy pozostawali w związku małżeńskim-. W 2002 r., Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zlecił sędziom nałożenie moratorium na stosowanie tej kary. Mimo to, od 2002 roku co najmniej pięciu mężczyzn i jedna kobieta zostali ukamienowani. W styczniu 2009 r. rzecznik Sądowownictwa, Ali Reza Jamshidi, potwierdził, że dwie egzekucje poprzez ukamienowanie zostały przeprowadzone w grudniu 2008 r. jak również wyjaśnił, że instrukcja w sprawie moratorium nie jest prawem obowiązującym i w związku z tym, sędziowie mogą ją ignorować.
tłum. Barbara Gadomska Onet.pl o sprawie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2663